LuatVietnam

blue-check Bỏ quy định phải ký hợp đồng mua bán điện trước ngày khởi công nhà máy

Thông tư số 02/2023/TT-BCT ngày 19/1/2023 của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 57/2020/TT-BCTstatus2 quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành (2 trang)
Posted: 1/2/2023 7:30:09 AM | Latest updated: 2/2/2023 1:50:15 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5628
LuatVietnam

Thông tư bãi bỏ quy định về thời điểm đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện của nhà máy điện mới phải trước ngày khởi công xây dựng công trình được nêu tại khoản 1 Điều 17, khoản 1 Điều 25, khoản 5 Điều 28 Thông tư số 57/2020/TT-BCTstatus2 .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/01/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 19-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5628

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Điện lực - Năng lượng

light-check Định mức dự toán chi phí thí nghiệm điện trong xây dựng đường dây và trạm biến áp
blue-check Về điều kiện đóng điện máy biến áp sau khi bị sự cố
blue-check Tủ lạnh thương mại có phải dán nhãn năng lượng?
blue-check Thiết bị đã qua sử dụng phải được thử nghiệm hiệu suất theo từng lô hàng English attachment
blue-check 03 thiết bị điện được bổ sung vào danh mục trong nước đã sản xuất
blue-check Tổ hợp Ắc quy Lithium (REVO) được bổ sung vào diện trong nước đã sản xuất
blue-check Bổ sung 18 sản phẩm Accu khô kín trong nước đã sản xuất được
blue-check Khung giá bán lẻ điện bình quân năm 2023 English attachment
blue-check Bãi bỏ một số điều kiện, thủ tục thực hiện dự án điện gió English attachment
blue-check Bỏ quy định phải ký hợp đồng mua bán điện trước ngày khởi công nhà máy
blue-check Khung giá phát điện mặt trời áp dụng từ 7/1/2023 English attachment
blue-check Bãi bỏ quy định về giấy tờ đăng ký mua điện sinh hoạt
blue-check Sửa đổi quy định về nhà máy điện English attachment
blue-check Quy định mới về kiểm tra, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện English attachment
blue-check Giá trần điện năng năm 2023: 1778,6 đồng/kWhEnglish attachment
blue-check Về thủ tục cấp thẻ an toàn điện khi thay đổi bậc hoặc chuyển đổi công việc
blue-check Báo cáo kết quả sử dụng năng lượng năm 2022 phải nộp trước 15/1/2023
blue-check Sửa đổi các quy trình cấp phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (tại Tp. Hà Nội)
blue-check Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021
blue-check Sửa đổi phương pháp xác định khung giá và mức giá phát điện English attachment