LuatVietnam

blue-check Bổ sung các nước Malaysia, Chile và Brunei được hưởng thuế suất CPTPP English attachment

Nghị định số 68/2023/NĐ-CP ngày 7/9/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2022/NĐ-CPstatus2 ngày 30/12/2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022 -2027 (4 trang)
Posted: 11/9/2023 6:56:24 AM | Latest updated: 17/9/2023 5:28:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5781 | Vietlaw: 629
LuatVietnam

Nghị định bổ sung 03 nước gồm: Malaysia, Chile và Brunei được hưởng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định CPTPP ban hành kèm Nghị định số 115/2022/NĐ-CPstatus2 .

Trong đó, Malaysia được hưởng thuế suất CPTPP từ ngày 29/11/2022 đến 31/12/2027; Chile được hưởng thuế suất CPTPP từ 21/2/2023 đến 31/12/2027 và Brunei được hưởng thuế suất CPTPP từ 12/7/2023 đến 31/12/2027.

Nghị định cũng nêu rõ, đối với hàng hóa XNK của Malaysia đăng ký tờ khai từ ngày 29/11/2022, của Chile từ ngày 21/2/2023 và của Brunei từ ngày 12/7/2023 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực (7/9/2023), nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế suất CPTPP và đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 7-Sep-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5781

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu