LuatVietnam

blue-check Bổ sung Hợp đồng nguyên tắc áp dụng với Đại lý thu BHXH

Quyết định số 615/QĐ-BHXH ngày 11/4/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXHstatus2 ngày 12/5/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (17 trang)
Posted: 12/4/2023 7:23:42 AM | Latest updated: 12/4/2023 1:55:11 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định này ban hành bổ sung Hợp đồng nguyên tắc (Mẫu số 02-NT kèm theo) áp dụng trong trường hợp BHXH Việt Nam ký hợp đồng với đại lý thu BHXH, BHYT có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh.

Ngoài ra, Quyết định này còn thay mới Hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT (Mẫu số 02-UQ kèm theo) và Thẻ nhân viên thu BHXH, BHYT (Mẫu số 05-UQ kèm theo).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT (Mẫu số 02-UQ) đã ký theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXHstatus2 trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện cho đến khi hết hiệu lực của hợp đồng đã ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội

blue-check Sửa đổi các thủ tục khám giám định để hưởng chế độ BHXH
blue-check BHXH sẽ truy đòi những ngày nghỉ ốm đã được công ty trả lương English attachment
blue-check Mức lương và các khoản đóng BHXH năm 2023
blue-check Bổ sung Hợp đồng nguyên tắc áp dụng với Đại lý thu BHXH
blue-check Quy trình ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp thất nghiệp tại TP. HCM từ 14/4/2023
blue-check Quy trình hưởng trợ cấp một lần để đi định cư nước ngoài (áp dụng tại TP. HCM từ 10/4/2023)
blue-check Thủ tục "Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết" (áp dụng từ 4/4/2023)
blue-check Thay mới mẫu Giấy đề nghị nhận thay lương hưu cho người thân đã mất
blue-check Thủ tục điều chỉnh thông tin BHXH không chính chủ (áp dụng từ 31/3/2023)
blue-check Sửa đổi thủ tục tham gia BHXH và xử lý doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH
blue-check BHXH Tp. HCM sửa đổi 2 quy trình về điều chỉnh thông tin nhân thân của người đang hưởng lương hưu
blue-check Thủ tục hưởng BHXH một lần từ 15/2/2023 dành cho người bệnh hiểm nghèo
blue-check Dự kiến tăng lương hưu thêm 12,5% kể từ 1/7/2023
blue-check Các hình thức tra cứu thông tin BHXH thay cho tin nhắn kể từ 3/2/2023 English attachment
blue-check [Dự thảo] Luật Bảo hiểm xã hội 2024
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trong lĩnh vực BHXH
blue-check Năm 2023, BHXH sẽ thanh tra đột xuất các doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên
blue-check Các sửa đổi cần lưu ý về hồ sơ hưởng BHXH từ 15/2/2023
blue-check Thủ tục đăng ký trực tuyến tham gia BHXH tự nguyện
blue-check Đã có thể đăng ký BHXH tự nguyện trực tuyến