LuatVietnam

blue-check Bổ sung một số mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu bị áp mức giá tham chiếu

Công văn số 5550/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2022 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra trị giá hải quan đối với mặt hàng bánh, kẹo nhập khẩu (4 trang)
Posted: 26/12/2022 10:13:49 AM | Latest updated: 28/12/2022 7:27:16 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5611
LuatVietnam

Nhằm ngăn ngừa việc khai báo gian lận trị giá (để trốn thuế) đối với một số mặt hàng bánh, kẹo nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã quyết định bổ sung 20 mặt hàng bánh, kẹo thuộc các mã HS 1704.90.91, 1704.90.99, 1905.31.10, 1905.31.20 vào Danh mục hàng hóa nhập khẩu có rủi ro về trị giá.

Theo đó, cơ quan Hải quan khi giải quyết thủ tục nhập khẩu sẽ căn cứ mức giá tham chiếu ban hành tại phụ lục Công văn này để kiểm tra, xác định dấu hiệu nghi vấn và tổ chức tham vấn đối với tờ khai khai báo trị giá thấp hơn mức tham chiếu.

Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp không khai báo hoặc khai báo không rõ ràng các tiêu chí về quy cách đóng gói (là tiêu chí có ảnh hưởng đến trị giá) thì Hải quan sẽ chuyển vào luồng đỏ để kiểm tra thực tế và yêu cầu doanh nghiệp xuất trình chứng từ, tài liệu để chứng minh quy cách đóng gói đúng như khai báo; nếu không xuất trình được tài liệu chứng minh thì trị giá khai báo sẽ bị bác bỏ.

Các lô hàng bánh, kẹo đã được thông quan nếu thuộc diện có rủi ro về trị giá cũng sẽ bị kiểm tra sau thông quan để truy thu thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5611

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế XNK

blue-check Về điều kiện miễn thuế cho khoản giảm giá hàng nhập khẩu
blue-check Sẽ rà soát lại mức thuế CBPG đối với sợi dài làm từ polyester
blue-check Hướng dẫn kê khai mã số HS và thuế XNK kể từ 30/12/2022
blue-check Tiêu thụ phế phẩm SXXK tại nội địa có phải nộp thuế?
blue-check Tiếp tục đánh thuế chống bán phá giá đối với Siro Sorbitol nhập khẩu
blue-check Bổ sung một số mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu bị áp mức giá tham chiếu
blue-check Những quy định dự kiến sẽ có trong Nghị định mới về Biểu thuế XNK
blue-check Sẽ rà soát việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế CBPG và chống trợ cấp đối với đường mía nhập khẩu
blue-check Hợp tác sản xuất hàng xuất khẩu có được miễn thuế nguyên liệu?
blue-check Tiêu hủy hàng nhập khẩu đang gửi kho ngoại quan có phải nộp thuế? English attachment
blue-check Rà soát thuế CBPG sản phẩm plastic đối với nhà xuất khẩu mới của Thái Lan
blue-check Nhập hàng từ kho ngoại quan để SXXK vẫn được miễn thuế English attachment
blue-check Sản phẩm tái chế chỉ được miễn thuế XK sau khi Bộ TN&MT ban hành tiêu chí xác định
blue-check Nguyên liệu NSXXK chuyển tiêu thụ nội địa có phải truy nộp thuế chống bán phá giá? English attachment
blue-check Nhập nguyên liệu từ kho ngoại quan để SXXK có được miễn thuế?
blue-check Hàng nhập từ kho ngoại quan để SXXK cũng được miễn thuế English attachment
blue-check Bàn, ghế xuất xứ Trung Quốc sẽ chịu thuế CBPG tạm thời kể từ 15/10/2022
blue-check Hàng nhập khẩu tạo TSCĐ cho dự án sẽ không được miễn thuế nếu quên thông báo Danh mục
blue-check Về điều kiện miễn thuế cho khoản giảm giá hàng nhập khẩu
blue-check Siro Sorbitol bị đánh thuế chống bán phá giá không phụ thuộc vào mục đích sử dụng