LuatVietnam

blue-check Bổ sung nhiều quy định mới trong lĩnh vực chăn nuôi English attachment

Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi (70 trang)
Posted: 14/7/2022 12:35:35 PM | Latest updated: 26/7/2022 2:41:58 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5497
LuatVietnam

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định này là bổ sung các trường hợp miễn kiểm tra chất lượng đối với thức ăn chăn nuôi (TACN) nhập khẩu, bao gồm:

- TACN tạm nhập tái xuất, tái nhập khẩu để tái chế theo yêu cầu của đối tác nước ngoài;

- TACN quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;

- TACN từ nước ngoài gửi kho ngoại quan;

- TACN để trưng bày tại hội chợ, triển lãm, quảng cáo;

- TACN làm mẫu phân tích tại các phòng thử nghiệm;

- TACN làm mẫu để thử nghiệm phục vụ khảo nghiệm, giám định, chứng nhận phù hợp quy chuẩn, thử nghiệm liên phòng;

- TACN phục vụ nghiên cứu khoa học;

- TACN của người nhập cảnh trong định mức miễn thuế;

- TACN nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp của cơ quan thẩm quyền.

Ngoài ra, Nghị định còn bổ sung các quy định về: cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; điều kiện mua bán, nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; kiểm tra chất lượng sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; xử lý sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi vi phạm chất lượng...

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 13-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5497

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND46-13072022CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thức ăn chăn nuôi

blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực chăn nuôi
blue-check Bổ sung nhiều quy định mới trong lĩnh vực chăn nuôi English attachment
blue-check Lưu ý về phân loại Máy ép viên dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi
blue-check Bộ Nông nghiệp yêu cầu cho ưu tiên lưu thông các xe chở giống, thức ăn chăn nuôi
blue-check Công bố Quy chuẩn thức ăn chăn nuôi (bản sửa đổi 2021) English attachment
blue-check Động vật hoang dã có nguồn gốc gây nuôi cũng bị dừng nhập khẩu
blue-check Thức ăn chăn nuôi nhập thương mại có được miễn thuế GTGT?
blue-check Cơ sở thương mại khi nhập khẩu TACN vẫn phải làm thủ tục kiểm tra chất lượng
blue-check Thức ăn chăn nuôi không đạt chuẩn phải chịu thuế GTGT 10%
blue-check Biểu thu phí lĩnh vực chăn nuôi English attachment
blue-check Từ 21/12/2020, miễn nộp giấy kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu TACN
blue-check Nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi để kinh doanh không được miễn thuế GTGT English attachment
blue-check Sản phẩm chăn nuôi đã chế biến không được miễn thuế GTGT English attachment
blue-check Thức ăn chăn nuôi sử dụng tiền chất có bắt buộc tuân thủ quy định về hóa chất?
blue-check Dừng nhập khẩu động vật hoang dã bất kể còn sống hay đã chết
blue-check Trước 1/7/2021, sẽ không kiểm tra Salmonella, Asen, Cadimi, Chì và Thủy ngân trong thức ăn thủy sản
blue-check Mặt hàng ngô hạt không còn được miễn thuế nhập khẩu từ 8/3/2010 English attachment
blue-check TCHQ cho rằng không có cơ sở để miễn thuế nhập khẩu ngô hạt và khô dầu đậu tương
blue-check Trung tâm Khảo nghiệm và kiểm định chăn nuôi được quyền chứng nhận hợp quy TACN English attachment
blue-check 23 Quy trình giải quyết thủ tục trong lĩnh vực chăn nuôi