LuatVietnam

blue-check Bổ sung nhiều quy định mới về sử dụng đất English attachment

Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (10 trang)
Posted: 4/4/2023 7:21:41 AM | Latest updated: 12/4/2023 1:59:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5671 | Vietlaw: 606
LuatVietnam

Nghị định bổ sung nhiều quy định mới về đất đai tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CPstatus2 , gồm:

- Quy định về thời gian bị ảnh hưởng bất khả kháng không tính vào thời gian gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai và Điều 15b Nghị định số 43/2014/NĐ-CPstatus2 (khoản 4 Điều 15).

- Quy định về thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (Điều 15b).

- Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất (Điều 17a).

- Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch (khoản 5 Điều 32).

- Quy định về thực hiện thủ tục đất đai trên môi trường điện tử (khoản 6, 7, 8 Điều 60).

- Trình tự thủ tục thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (Điều 65a).

- Điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư (Điều 68a).

- Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp chấp thuận nhà đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư (Điều 68b).

Trong đó, theo quy định bổ sung tại Điều 15b, trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, chủ đầu tư sẽ được gia hạn 24 tháng (kể từ ngày dự án chấm dứt hoạt động) để thực hiện việc chuyển nhượng đất, tài sản trên đất cho nhà đầu tư khác.

Tuy nhiên, sau thời hạn 24 tháng này, nếu chủ đầu tư không thực hiện được việc chuyển nhượng đất, tài sản trên đất cho nhà đầu tư khác thì nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản trên đất.

Ngoài ra, Nghị định này còn sửa đổi Nghị định số 44/2014/NĐ-CPstatus2 về định giá đất, phê duyệt giá đất, thu tiền trong thời gian gia hạn sử dụng đất và Nghị định số 148/2020/NĐ-CPstatus2 về thuê đất thông qua đấu giá.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5671

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND10_03042023CP[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà đất

blue-check Sửa đổi quy định về giải quyết tranh chấp đất tại UBND các cấp
blue-check Hướng dẫn cấp sổ đỏ cho căn hộ du lịch và căn hộ kết hợp văn phòng
blue-check Bổ sung thẩm quyền cấp và ký sổ đỏ
blue-check Điều chỉnh thời hạn giải quyết một số thủ tục trong lĩnh vực đất đai tại Hà Nội
blue-check UBND cấp huyện được trao quyền quyết định giá đất tính bồi thường
blue-check Các thủ tục đăng ký đất đai và cấp sổ đỏ kể từ 20/5/2023
blue-check Sửa đổi thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá QSDĐ tại Hà Nội
blue-check Biểu phí đăng ký giao dịch thế chấp nhà đất tại Tp. HCM từ 1/6/2023
blue-check Biểu phí thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất và cấp sổ đỏ từ 1/6/2023 tại Tp. HCM
blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định trong Luật Đất đai và Nhà ở
blue-check Bổ sung nhiều quy định mới về sử dụng đất English attachment
blue-check Bảng giá xây mới nhà ở tại Hà Nội từ 7/4/2023 (để tính bồi thường khi thu hồi đất)
blue-check Định hướng sửa đổi chính sách, pháp luật về đất đai
blue-check Danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất năm 2023 tại TP. Hà Nội
blue-check Hệ số điều chỉnh giá đất dùng để lập phương án bồi thường, tái định cư năm 2023 tại TP. HCM
blue-check Thủ tục bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu
blue-check Những nội dung dự kiến sửa đổi của Luật Đấu giá, Luật Nhà ở và kinh doanh BĐS
blue-check [Dự thảo] Luật Đất đai 2023
blue-check Quy trình giải quyết đăng ký biến động đất đai tại Hà Nội
blue-check [Dự thảo] Luật Đất đai mới