LuatVietnam

blue-check Bổ sung thẩm quyền cấp và ký sổ đỏ

Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT ngày 15/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMTstatus2 ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2014/TT-BTNMTstatus2 ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính (9 trang)
Posted: 24/5/2023 7:23:49 AM | Latest updated: 26/5/2023 1:17:55 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5706
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều khoản sau đây của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMTstatus2 liên quan đến việc cấp sổ đỏ (Giấy chứng nhận):

- Điều 14 quy định về cách thức ghi cơ quan cấp, thẩm quyền ký và ghi số vào sổ cấp Giấy chứng nhận;

- Khoản 3 Điều 17 quy định về cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi đăng ký biến động đất đai;

- Điều 19 quy định về cơ quan giữ thẩm quyền xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Đáng chú ý, theo sửa đổi tại Thông tư này, Chủ tịch UBND (cấp tỉnh, cấp huyện) có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch ký thay vào sổ đỏ.

Thông tư cũng bổ sung quy định hướng dẫn việc ghi, ký, đóng dấu trên sổ đỏ trong trường hợp thuộc thẩm quyền cấp của Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Ngoài ra, Thông tư này có bổ sung Điều 9a vào Thông tư số 24/2014/TT-BTNMTstatus2 để quy định về thủ tục, hồ sơ cấp sổ đỏ đối với diện tích đất tăng thêm của hộ gia đình, cá nhân.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/52023.

Bãi bỏ khoản 1 Điều 18 của Thông tư số 02/2015/TT-BTNMTstatus2 ngày 27/01/2015; Khoản 13 và 15 Điều 6, khoản 7 Điều 7 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMTstatus2 ngày 29/9/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5706

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà đất

blue-check Sửa đổi quy định về giải quyết tranh chấp đất tại UBND các cấp
blue-check Hướng dẫn cấp sổ đỏ cho căn hộ du lịch và căn hộ kết hợp văn phòng
blue-check Bổ sung thẩm quyền cấp và ký sổ đỏ
blue-check Điều chỉnh thời hạn giải quyết một số thủ tục trong lĩnh vực đất đai tại Hà Nội
blue-check UBND cấp huyện được trao quyền quyết định giá đất tính bồi thường
blue-check Các thủ tục đăng ký đất đai và cấp sổ đỏ kể từ 20/5/2023
blue-check Sửa đổi thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá QSDĐ tại Hà Nội
blue-check Biểu phí đăng ký giao dịch thế chấp nhà đất tại Tp. HCM từ 1/6/2023
blue-check Biểu phí thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất và cấp sổ đỏ từ 1/6/2023 tại Tp. HCM
blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định trong Luật Đất đai và Nhà ở
blue-check Bổ sung nhiều quy định mới về sử dụng đất English attachment
blue-check Bảng giá xây mới nhà ở tại Hà Nội từ 7/4/2023 (để tính bồi thường khi thu hồi đất)
blue-check Định hướng sửa đổi chính sách, pháp luật về đất đai
blue-check Danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất năm 2023 tại TP. Hà Nội
blue-check Hệ số điều chỉnh giá đất dùng để lập phương án bồi thường, tái định cư năm 2023 tại TP. HCM
blue-check Thủ tục bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu
blue-check Những nội dung dự kiến sửa đổi của Luật Đấu giá, Luật Nhà ở và kinh doanh BĐS
blue-check [Dự thảo] Luật Đất đai 2023
blue-check Quy trình giải quyết đăng ký biến động đất đai tại Hà Nội
blue-check [Dự thảo] Luật Đất đai mới