LuatVietnam

blue-check Bộ Tài chính kiến nghị nhiều giải pháp tăng cường năng lực vận tải và thông quan tại các ga liên vận

Công văn số 4612/BTC-TCHQ ngày 23/5/2022 của Bộ Tài chính về việc nâng cao năng lực, hiệu quả vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường sắt (8 trang)
Posted: 1/6/2022 10:13:15 AM | Latest updated: 7/6/2022 1:50:24 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Văn bản nêu một số kiến nghị của Bộ Tài chính với Bộ Giao thông vận tải nhằm nâng cao năng lực vận tải hàng hóa xuất/nhập khẩu bằng đường sắt và năng lực xếp dỡ, thông quan tại các ga liên vận quốc tế.

Theo đó, Bộ Tài chính đã đưa ra một số kiến nghị để nâng cao năng lực vận tải của ngành đường sắt cũng như năng lực thông quan tại các ga liên vận quốc tế như: nhanh chóng đầu tư cơ sở hạ tầng đường sắt; bổ sung thêm một số ga liên vận quốc tế; đầu tư hệ thống thiết bị xếp dỡ tại các nhà ga, kho bãi; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hải quan; đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực vận tải đường sắt;...

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu