LuatVietnam

blue-check Bộ Tài chính yêu cầu các tỉnh báo cáo tình hình tài chính năm 2021 của các doanh nghiệp FDI

Công văn số 4168/BTC-TCDN ngày 11/5/2022 của Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2021 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (5 trang)
Posted: 16/5/2022 10:32:20 AM | Latest updated: 16/5/2022 1:09:38 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5451
LuatVietnam

Văn bản yêu cầu Sở Tài chính các tỉnh phối hợp với Cục thuế phân tích và báo cáo tình hình tài chính năm 2021 của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5451
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Đầu tư nước ngoài