LuatVietnam

light-check Bỏ thủ tục Kê khai giá vé máy bay nội địa kể từ 15/7/2022

Quyết định số 748/QĐ-BGTVT ngày 14/6/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải (3 trang)
Posted: 16/6/2022 10:16:28 AM | Latest updated: 16/6/2022 4:09:48 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định công bố bãi bỏ thủ tục Kê khai giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không, có hiệu lực từ 15/7/2022.

Thủ tục này được bãi bỏ căn cứ theo Thông tư số 06/2022/TT-BGTVT ngày 27/5/2022.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 15-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Vận tải hàng không