LuatVietnam

red-check Bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTTstatus2 ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (1 trang)
Posted: 24/8/2018 2:52:57 PM | Latest updated: 26/12/2022 4:57:03 PM (GMT+7)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
 • Bãi bỏ các nội dung thủ tục hành chính quy định tại Quyết định này kể từ ngày 24/12/2018, theo quy định tại Quyết định số 2099/QĐ-BTTTTstatus2 ngày 4/12/2018.
 • Bãi bỏ nội dung thủ tục hành chính: Cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học tại Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định này kể từ ngày 09/10/2019, theo quy định tại Quyết định số 1689/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019.
 • Bãi bỏ nội dung các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này kể từ ngày 01/4/2020, theo quy định tại Quyết định số 432/QĐ-BTTTTstatus2 ngày 27/3/2020.
 • Nội dung thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này, đã được công bố tại Quyết định số 927a/QĐ-BTTTTstatus1 , được bãi bỏ kể từ ngày 01/6/2020.
 • Nội dung thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này, đã được công bố tại Quyết định số 1545/QĐ-BTTTT, được bãi bỏ kể từ ngày 01/10/2020.
 • Bãi bỏ nội dung thủ tục hành chính công bố chất lượng dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng” được công bố tại Quyết định này kể từ ngày 15/12/2020, theo quy định tại Quyết định số 2046/QĐ-BTTTT ngày 24/11/2020.
 • Bãi bỏ nội dung các thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải; Gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải; Cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải công bố tại Quyết định này kể từ ngày 28/12/2020, theo quy định tại Quyết định số 2188/QĐ-BTTTT ngày 8/12/2020.
 • Nội dung thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này, đã được công bố tại Quyết định số 77/QĐ-BTTTT, được bãi bỏ kể từ ngày 15/02/2021.
 • Nội dung thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này, đã được công bố tại Quyết định số 1401/QĐ-BTTTT ngày 10/9/2021, được bãi bỏ kể từ ngày 01/10/2021.
 • Bãi bỏ nội dung các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này kể từ ngày 15/2/2022, theo quy định tại Quyết định số 124/QĐ-BTTTT ngày 25/1/2022.
 • Bãi bỏ nội dung các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này kể từ ngày 01/01/2023, theo quy định tại Quyết định số 2264/QĐ-BTTTT ngày 7/12/2022.
 • Bãi bỏ nội dung các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này kể từ ngày 01/01/2023, theo quy định tại Quyết định số 2291/QĐ-BTTTT ngày 9/12/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 16-Aug-2018
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công nghệ thông tin

blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu gói Tư vấn giám sát thuê phần mềm dịch vụ công trực tuyến
blue-check Điều kiện tham gia mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
blue-check Kỹ thuật thiết kế các ứng dụng dữ liệu về môi trường
blue-check Dịch vụ phần mềm chỉ được ưu đãi thuế GTGT, không được ưu đãi thuế TNDN English attachment
blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu các gói phần mềm dịch vụ công trực tuyến
blue-check Đã có hướng dẫn xác định nguyên liệu sản xuất phần mềm được miễn thuế NK
blue-check Điều kiện miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất phần mềm English attachment
blue-check Cẩn trọng khi sử dụng "camera giám sát" English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chuẩn thiết kế Trung tâm dữ liệu
blue-check Điều chỉnh mã HS của một số sản phẩm CNTT nhóm 2
blue-check Giải đáp về cách tính chi phí nâng cấp phần mềm nội bộ của cơ quan nhà nước
blue-check Về tài liệu kiểm tra lỗ hổng bảo mật phổ biến trên các ứng dụng
blue-check Các giải pháp tăng cường hiệu quả ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng English attachment
blue-check Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Kiểm soát truy cập mạng (NAC)
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị an toàn thông tin mạng
blue-check Quy định chi tiết về điều kiện đảm bảo an ninh mạng English attachment
blue-check Các phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ
blue-check Bổ sung nhiều thiết bị an toàn thông tin mạng phải xin giấy phép nhập khẩu English attachment
blue-check Xuất/nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, hiện vẫn phải trình bản chính giấy phép để làm thủ tục
blue-check Sản phẩm, dịch vụ phần mềm vẫn đang thuộc diện không chịu thuế GTGT