LuatVietnam

stop-check Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh triển khai tiêm vắc xin mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi

Công văn số 3181/BYT-DPstatus1 ngày 17/6/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi (2 trang)
Posted: 20/6/2022 7:43:24 AM | Latest updated: 25/6/2022 10:11:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5478
LuatVietnam

Nhằm tăng cường miễn dịch, Bộ Y tế đã yêu cầu các tỉnh triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Trẻ được tiêm mũi 3 là trẻ đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 5 tháng; nếu từng mắc Covid-19 thì chỉ được tiêm mũi 3 sau khi khỏi bệnh ít nhất 3 tháng.

Ngoài ra, Bộ Y tế đồng thời cũng yêu cầu các tỉnh khẩn trương hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý II/2022 và đẩy nhanh hơn tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Ghi chú về hiệu lực
Các nội dung hướng dẫn chuyên môn tại Công văn này hết hiệu lực, xem hướng dẫn mới tại Công văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực 23-Jun-2022
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5478
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Covid-19