LuatVietnam

Lược đồ | Bồi thường nhà nước

Tổng số 23 bản ghi | Cập nhật đến: 20-Oct-2023

CHÍNH SÁCH
blue-check 1/7/2018 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2018 English attachment
(Luật số 10/2017/QH14)

Một trong những điểm mới của Luật này là điều chỉnh tăng thời hiệu yêu cầu bồi thường từ 2 năm lên 3 năm (Điều 6). Xem thêm

Ngoài ra, phạm vi được yêu cầu Nhà nước bồi thường cũng mở rộng hơn so với trước, điển hình như được quyền yêu cầu bồi thường nếu bị áp dụng sai các biện pháp khắc phục hậu quả sau:

- Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm;

- Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 và thay thế Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12status1 ngày 18/6/2009.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 6/4/2018 Cơ cấu tổ chức mới của Cục Bồi thường Nhà nước (Bộ Tư pháp)
(Quyết định số 638/QĐ-BTP)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1163/QĐ-BTP ngày 26/5/2014.

blue-check 5/7/2011 Cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường nhà nước
(Quyết định số 1128/QĐ-BTP)

Cục Bồi thường nhà nước là đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án, phối hợp với Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng; thực thi nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về công tác bồi thường Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

HƯỚNG DẪN
light-check 20/10/2023 Hướng dẫn bồi thường nhà nước trong vụ án hình sự, hành chính English attachment
(Thông tư số 02/2023/TT-TANDTC)

Thông tư hướng dẫn việc giải quyết tại Tòa án đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan, người thi hành công vụ gây ra trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính, bao gồm: Xem thêm

- Xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường (Điều 3);

- Thủ tục đưa ra yêu cầu bồi thường nhà nước (Điều 4);

- Xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Điều 5);

- Xác định thiệt hại được bồi thường (Điều 6);

- Tách yêu cầu bồi thường để giải quyết bằng vụ án khác theo thủ tục tố tụng dân sự (Điều 7);

- Nội dung của bản án có giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước (Điều 8);

Theo đó, cần lưu ý, đối với yêu cầu bồi thường nhà nước liên quan đến vụ án hình sự thì yêu cầu bồi thường phải được đưa ra trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án.

Đối với yêu cầu bồi thường nhà nước liên quan đến vụ án hành chính thì yêu cầu bồi thường phải được đưa ra trước hoặc tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại.

Trường hợp người yêu cầu bồi thường đưa ra yêu cầu bồi thường sau thời điểm nêu trên thì Tòa án không giải quyết mà giải thích, hướng dẫn đề nghị giải quyết bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sau khi họ nhận được bản án, quyết định của Tòa.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2023.

blue-check 25/1/2020 Hướng dẫn nghiệp vụ bồi thường nhà nước
(Thông tư số 08/2019/TT-BTP)

Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ bồi thường nhà nước, theo dõi, đôn đốc công tác bồi thường nhà nước và chế độ báo cáo, thống kê công tác bồi thường nhà nước. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2020.

blue-check 25/1/2019 Phân cấp thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước English attachment
(Thông tư số 09/2019/TT-BTP)

Theo Điều 9 Thông tư này, người bị thiệt hại được đề nghị Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp hướng dẫn thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước khi vụ việc đã có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường. Xem thêm

Trong đó, Bộ Tư pháp sẽ hướng dẫn thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước trong các trường hợp: vụ việc đã được UBND tỉnh hướng dẫn mà người bị thiệt hại tiếp tục yêu cầu Bộ Tư pháp hướng dẫn; vụ việc yêu cầu bồi thường mà cơ quan trực tiếp quản lý người gây ra thiệt hại có trụ sở tại TP. Hà Nội. Còn UBND cấp tỉnh sẽ hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước trong phạm vi địa phương mình (Điều 7).

Nội dung hướng dẫn bao gồm: quyền, nghĩa vụ của người bị thiệt hại; trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết bồi thường; phục hồi danh dự; việc chi trả tiền bồi thường (Điều 6).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2019.

blue-check 1/7/2018 TTHC mới trong lĩnh vực bồi thường nhà nước
(Quyết định số 1442/QĐ-BTP)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc mới thay thế trong lĩnh vực bồi thường nhà nước, gồm: Xem thêm

1. Thủ tục phục hồi danh dự (cấp Trung ương)

2. Thủ tục phục hồi danh dự (cấp tỉnh)

3. Thủ tục phục hồi danh dự (cấp huyện)

4. Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường (cấp Trung ương)

5. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp Trung ương)

6. Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường (cấp tỉnh)

7. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh)

8. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Quyết định số 1798/QĐ-BTP ngày 25/8/2016.

blue-check 1/7/2018 21 biểu mẫu về yêu cầu bồi thường nhà nước
(Thông tư số 04/2018/TT-BTP)

Thông tư ban hành 21 biểu mẫu trong công tác giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại, phục hồi danh dự, chi trả tiền bồi thường và việc hoàn trả. Xem thêm

Các biểu mẫu này được thiết kế để sử dụng trên khổ giấy A4 và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (http://btnn.moj.gov.vn) để in và sử dụng các biểu mẫu này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

red-check 17/12/2012 Hướng dẫn về trách nhiệm bồi thường nhà nước trong tố tụng hình sự English attachment
(Thông tư Liên tịch số 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT)

Thông tư này hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sau đây viết tắt là Luật TNBTCNN) về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với người bị thiệt hại về vật chất hoặc bị tổn hại về tinh thần do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra khi tiến hành các hoạt động tố tụng hình sự Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành, thay thế Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 388/2003/UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra

blue-check 4/5/2015 Hướng dẫn áp dụng một số quy định về bồi thường nhà nước trong lĩnh vực thuế
(Công văn số 1671/TCT-PC)

Văn bản hướng dẫn áp dụng một số quy định về bồi thường nhà nước trong lĩnh vực thuế, bao gồm căn cứ, thời hiệu yêu cầu bồi thường, thẩm quyền giải quyết bồi thường và chế độ báo cáo Xem thêm

Theo đó, quyết định giải quyết khiếu nại hoặc bản án đã có hiệu lực pháp luật chính là những căn cứ để người nộp thuế thực hiện quyền yêu cầu bồi thường nhà nước

Hành vi trái pháp luật của cán bộ Thuế làm cơ sở xác định trách nhiệm bồi thường cũng được xác định dựa vào nội dung tại các văn bản trên

Thời hiệu yêu cầu bồi thường nhà nước là 02 năm kể từ ngày ban hành quyết định giải quyết khiếu nại/ bản án hoặc văn bản kết luận hành vi trái pháp luật của cơ quan Thuế

XEM THÊM
blue-check 25/2/2015 Về yêu cầu bồi thường nhà nước của Công ty Maseco do giải quyết thuế trái pháp luật
(Công văn số 675/TCT-PC)

Văn bản trả lời Cục thuế TP.HCM về việc giải quyết bồi thường Nhà nước cho Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (Công ty Maseco) do có quyết định giải quyết thuế trái pháp luật Xem thêm

Theo Tổng cục Thuế, việc Công ty Maseco gửi đơn yêu cầu bồi thường Nhà nước sau thời điểm Bản án phúc thẩm của Tòa phúc thẩm - TAND tối cao TP.HCM có hiệu lực là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước số 35/2009/QH12status1 . Do đó, Cục thuế TP.HCM buộc phải giải quyết bồi thường

blue-check 7/1/2015 Về việc bồi thường nhà nước cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận
(Công văn số 48/TCT-PC)

Văn bản trả lời Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết bồi thường nhà nước cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (Công ty Maseco) do truy thu thuế sai pháp luật Xem thêm

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế TP.HCM phải thụ lý, giải quyết bồi thường cho Công ty Maseco vì đã có bản án tuyên hủy quyết định truy thu thuế sai pháp luật và Cục thuế TP.HCM là cơ quan chịu trách nhiệm bồi thường

blue-check 23/10/2013 [Hợp nhất] - Quy định về bồi thường Nhà nước trong quản lý hành chính
(Văn bản hợp nhất số 7353/VBHN-BTP)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCPstatus1 ngày 27 tháng 02 năm 2013 vào Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCPstatus1 ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 14/9/2018 Bãi bỏ 7 Thông tư trong lĩnh vực bồi thường nhà nước
(Thông tư số 11/2018/TT-BTP)

Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành sau đây: Xem thêm

1. Thông tư số 03/2013/TT-BTPstatus1 ngày 31/01/2013

2. Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQPstatus1 ngày 01/02/2013

3. Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQPstatus1 ngày 14/02/2014

4. Thông tư số 13/2015/TT-BTPstatus1 ngày 29/9/2015

5. Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTP-BQPstatus1 ngày 19/11/2015

6. Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQPstatus1 ngày 07/12/2015

7. Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 14/12/2015.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/9/2018.

blue-check 9/11/2015 [Hợp nhất] - Hướng dẫn xác định cơ quan chịu trách nhiệm bồi thường Nhà nước
(Văn bản hợp nhất số 4118/VBHN-BTP)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 13/2015/TT-BTPstatus1 ngày 29/9/2015 vào Thông tư số 03/2013/TT-BTPstatus1 ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

blue-check 23/5/2012 Báo cáo thống kê về bồi thường nhà nước trong lĩnh vực thuế
(Công văn số 1769/TCT-PC)
blue-check 27/10/2011 Về việc lập dự toán kinh phí bồi thường nhà nước năm 2012
(Công văn số 6570/BTP-BTNN)
HẾT HIỆU LỰC
stop-check 1/1/2010 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước English attachment
(Luật số 35/2009/QH12status1 )

Luật này quy định trách nhiệm của Nhà nước trong việc bồi thường cho doanh nghiệp và cá nhân bị tổn thất về tinh thần hoặc vật chất do người thi hành công vụ gây ra trong quá trình quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án. Người thi hành công vụ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn trả lại cho Nhà nước khoản giá trị mà Nhà nước đã bồi thường thay cho người bị oan sai. Người bị oan sai được quyền nộp đơn yêu cầu bồi thường trong vòng 2 năm kể từ ngày phía Nhà nước ban hành quyết định hoặc công bố bản án dẫn đến oan sai. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010. Các văn bản quy phạm pháp luật sau hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực: Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 và Nghị định số 47/CP ngày 03/5/1997

stop-check 15/5/1997 Quy chế bồi thường do lỗi của cơ quan tố tụng
(Nghị định số 47/1997/NĐ-CPstatus1 )
stop-check 28/1/2016 Quy định về xác định bồi thường nhà nước trong quản lý hành chính
(Thông tư Liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCPstatus1 )

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/01/2016. Thay thế Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCPstatus1 ngày 26/11/2010 và Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCPstatus1 ngày 27/02/2013.

stop-check 12/11/2015 Sửa đổi quy định về báo cáo hoạt động bồi thường nhà nước
(Thông tư số 13/2015/TT-BTPstatus1 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/11/2015. Xem thêm

Bãi bỏ Điều 29, các mẫu báo cáo, Phụ lục kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BTPstatus1 ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và các nội dung, biểu mẫu thống kê về công tác bồi thường trong Thông tư số 20/2013/TT-BTPstatus1 ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

stop-check 14/4/2013 Sửa đổi một số quy định về bồi thường Nhà nước
(Thông tư Liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCPstatus1 )

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2013.

stop-check 15/3/2013 Hướng dẫn xác định cơ quan chịu trách nhiệm bồi thường Nhà nước English attachment
(Thông tư số 03/2013/TT-BTPstatus1 )

Thông tư này hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính về xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường; hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường; giải đáp vướng mắc về việc thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Xem thêm

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2013