LuatVietnam

blue-check C/O mẫu D cấp từ 1/4/2023 phải khai báo theo mã HS 2022 English attachment

Công văn số 1163/TCHQ-GSQL ngày 15/3/2023 của Tổng cục Hải quan về C/O mẫu D (4 trang)
Posted: 10/4/2023 9:43:28 AM | Latest updated: 12/4/2023 5:34:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5675 | Vietlaw: 606
LuatVietnam

Theo thông báo của Tổng cục Hải quan, các nước thành viên ATIGA đã chấp thuận cho sử dụng mã HS 2017 trên chứng từ chứng nhận xuất xứ (gồm: C/O giấy, C/O điện tử, chứng từ tự chứng nhận xuất xứ) cấp đến hết ngày 31/3/2023, kể từ ngày 1/4/2023 sẽ phải khai báo theo mã HS 2022.

Về C/O cấp sau nhưng không đáp ứng quy định (không đánh dấu vào ô “Issued Retroactively” tại ô số 13 trên C/O), Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Hải quan các tỉnh xem xét chấp nhận đối với C/O điện tử nếu sau khi kiểm tra tính hợp lệ của C/O, đối chiếu với tờ khai hải quan và bộ hồ sơ lô hàng nhập khẩu mà không có nghi ngờ về xuất xứ hàng hóa.

Trường hợp là C/O bản giấy, Tổng cục Hải quan đề nghị Hải quan các tỉnh chưa thực hiện từ chối C/O mà gửi báo cáo qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan để tiến hành xác minh.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5675

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1163_15032023TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Danh sách ngày nghỉ lễ năm 2023 của Hàn Quốc dùng để xét tính hợp lệ của C/O cấp sau English attachment
blue-check Từ 1/5/2023, C/O RCEP của Trung Quốc được cấp theo mẫu mới English attachment
blue-check C/O mẫu D cấp từ 1/4/2023 phải khai báo theo mã HS 2022 English attachment
blue-check Quy định về thời điểm nộp C/O trong giai đoạn dịch bệnh vẫn còn hiệu lực English attachment
blue-check Hàng nhập khẩu từ Chile chỉ sử dụng chứng từ tự chứng nhận xuất xứ, không cấp C/O English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng cho C/O Form D
blue-check C/O mẫu B vẫn đang được cấp theo mã HS Phiên bản 2017 English attachment
blue-check Thông báo các mẫu chữ ký, con dấu mới của cơ quan cấp C/O mẫu AK, KV English attachment
blue-check Tăng cường xác minh xuất xứ đối với đường mía nhập khẩu từ Indonesia và Malaysia
blue-check Sai sót về cách tính thời hạn cấp sau của C/O mẫu E vẫn được chấp nhận English attachment
blue-check Sửa đổi Quy tắc xuất xứ hàng hóa thuộc EVFTA English attachment
blue-check Công bố thủ tục sửa đổi về cấp C/O ưu đãi mẫu AJ
blue-check Mô tả hàng hóa trên C/O khác tờ khai hải quan có được chấp nhận? English attachment
blue-check Quy chế cấp C/O Form AJ từ 1/3/2023 English attachment
blue-check Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tiếp nhận đăng ký mã số REX từ 1/1/2023 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp C/O mẫu RCEP
blue-check Quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP
blue-check Chấp nhận C/O Form D điện tử cấp khác thể thức so với mẫu mới English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường xử lý hàng giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ English attachment
blue-check Yêu cầu đối với C/O Form D có hóa đơn bên thứ ba English attachment