LuatVietnam

Cá nhân có đến 2 mã số thuế cá nhân, thu hồi mã số cấp trước hay cấp sau?

Cập nhật 11/4/2023 | Đăng tải: LVN.5677

hoi Trần Trung Dũng (Lạng Sơn)
Tôi có 2 mã số thuế cá nhân (1 mã số cấp theo chứng minh nhân dân và 1 mã số theo căn cước công dân), gây khó khăn trong việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đề nghị cơ quan chức năng thực hiện thu hồi mã số thuế không phù hợp.

luat Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn:

Đối với trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế cá nhân thì xử lý theo nội dung Công văn số 896/TCT-KK ngày 08/03/2016 của Tổng cục Thuế về việc cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau:

"Trường hợp cá nhân đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân, sau đó cá nhân có thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được cấp chứng minh nhân dân mới và số chứng minh nhân dân mới (09 số tự nhiên hoặc 12 số tự nhiên) theo địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chuyển đến, hoặc được cấp số định danh cá nhân theo quy định của Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13, thì cá nhân đó phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế hiện hành. Không được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân mới theo số chứng minh nhân dân mới hoặc số định danh cá nhân mới.

Trường hợp cơ quan thuế địa phương nơi người nộp thuế chuyển đến đã cấp mã số thuế mới cho người nộp thuế theo số chứng minh thư mới hoặc số định danh cá nhân mới phải có trách nhiệm thực hiện thu hồi mã số thuế đã cấp không đúng nguyên tắc trên, đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế sử dụng mã số thuế đã được cấp để thực hiện kê khai, nộp thuế hoặc khấu trừ các thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành".

Theo đó, đề nghị ông Dũng liên hệ Chi cục Thuế Khu vực II để thực hiện thủ tục thu hồi mã số thuế đã cấp không phù hợp với nguyên tắc, theo địa chỉ: Khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; Số điện thoại: 02053.840.236.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Kê khai thuế

otvet Có thể điều chỉnh thông tin đăng ký thuế trực tuyến
otvet Có thể nộp thuế điện tử vào cả ngày nghỉ
otvet Hộ kinh doanh xin cấp MST riêng, không được dùng MST của chủ hộ
otvet Tự xây nhà có phải nộp thuế?
otvet Cá nhân có đến 2 mã số thuế cá nhân, thu hồi mã số cấp trước hay cấp sau?
otvet Kê khai thiếu hóa đơn đầu vào, xử lý thế nào?
otvet Mở địa điểm kinh doanh vãng lai ở các tỉnh, khai nộp thuế như thế nào?
otvet Thời hạn khai nộp phí, lệ phí được quy định thế nào?
otvet Cá nhân kinh doanh không được giảm trừ gia cảnh khi đóng thuế
otvet Các khoản doanh thu bị tính thuế đối với hộ kinh doanh
otvet Cá nhân cho thuê nhà có thể lựa chọn khai thuế theo năm
otvet Thủ tục đóng MST để giải thể doanh nghiệp
otvet Hợp tác kinh doanh với cá nhân, trường hợp nào phải nộp thay thuế?
otvet Hồ sơ khai thuế thay cho thương nhân kinh doanh trên sàn TMĐT nộp ở đâu?
otvet Những trường hợp doanh nghiệp phải nộp thuế thay cho cá nhân
otvet Người lao động nộp tờ khai cập nhật thông tin đăng ký thuế ở đâu?
otvet Cá nhân kinh doanh được miễn nộp thuế nếu doanh thu chưa đến 100 triệu/năm
otvet Cách khai bổ sung thuế GTGT khi điều chỉnh HĐĐT không có mã
otvet Cách tra cứu ngày cấp MST
otvet Có chi nhánh tại nơi công trình nhận thi công có được miễn nộp thuế vãng lai?