LuatVietnam

blue-check Cà phê xuất khẩu sẽ phải đóng tiền niên liễm

Công văn số 4417/BTC-TCDN ngày 17/5/2022 của Bộ Tài chính về đề xuất thu tiền để đóng niên liễm của Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (2 trang)
Posted: 15/6/2022 9:58:57 AM | Latest updated: 20/6/2022 10:44:26 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Bộ Tài chính thông báo chấp thuận đề xuất về thu tiền niên liễm đối với cà phê xuất khẩu để đóng cho tổ chức Cà phê Quốc tế.

Theo đó, doanh nghiệp xuất khẩu cà phê sẽ phải đóng khoản tiền niên liễm này cho cơ quan hải quan, theo từng lần xuất khẩu hoặc theo tháng.

Mức đóng do Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam thống nhất với các thành viên Hiệp hội.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu