LuatVietnam

blue-check Các bước đăng ký tài khoản khai thuế trên eTax Mobile

Hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan Thuế trên ứng dụng eTax Mobile (4 trang)
Posted: 17/6/2022 1:17:56 PM | Latest updated: 22/6/2022 9:41:31 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5479
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn các bước đăng ký tài khoản khai, nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile.

Đây là ứng dụng khai, nộp thuế điện tử được cài đặt trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng dành cho cá nhân và hộ kinh doanh, cho phép tra cứu tờ khai đăng ký thuế mọi lúc, mọi nơi trên thiết bị có kết nối 3G/ 4G/ Wifi/ GPRS.

Cá nhân sẽ thực hiện tuần tự 5 bước như tại hướng dẫn này để đăng ký tài khoản. Cần lưu ý, cá nhân sẽ phải đến cơ quan thuế gần nhất và xuất trình CMND/CCCD thì mới được kích hoạt tài khoản.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5479
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Giao dịch điện tử