LuatVietnam

blue-check Các bước khai nộp trực tuyến hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế (dành cho cá nhân)

Hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hướng dẫn cá nhân không kinh doanh thay đổi thông tin đăng ký thuế qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (10 trang)
Posted: 3/6/2022 8:08:59 AM | Latest updated: 4/6/2022 10:45:10 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5468
LuatVietnam

Tài liệu này hướng dẫn các bước khai nộp trực tuyến hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế trên Cổng dịch vụ công quốc gia dành cho cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế TNCN (trừ cá nhân kinh doanh) và người phụ thuộc.

Điểm đặc biệt của quy trình kê khai trực tuyến này là sau khi cá nhân truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia (link https://dichvucong.gov.vn) và chọn chức năng “Nộp trực tuyến”, hệ thống sẽ tự động định tuyến sang Cổng điện tử của Tổng cục Thuế, đồng thời tự kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để truy vấn, xác thực thông tin giấy tờ cá nhân của người nộp.

Ngoài ra, tài liệu này cũng hướng dẫn rõ các bước tra cứu hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế sau khi hồ sơ đã được thông báo nộp thành công trên hệ thống.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5468

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định về kê khai thuế và hóa đơn
blue-check Khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh vào kỳ thuế hiện tại hay kỳ có sai sót?
blue-check Khai bổ sung khi phát hành thêm HĐĐT điều chỉnh như thế nào?
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất về hóa đơn đối với các cơ sở kinh doanh ghế massage
blue-check Cục Thuế doanh nghiệp lớn sẽ tiếp nhận vướng mắc về thủ tục thuế qua số 0243.9727.808
blue-check Thời hạn giám định tư pháp về thuế tối đa là 4 tháng
blue-check Các thủ tục mới về kê khai, quyết toán thuế
blue-check Về việc phân bổ thuế GTGT và TNCN cho chi nhánh tại các tỉnh
blue-check Nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài phải sử dụng MST riêng English attachment
blue-check Góp vốn bằng quyền sở hữu nhãn hiệu, khai nộp thuế như thế nào? English attachment
blue-check Các bước khai nộp trực tuyến hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Cách tính số thuế TNDN phải phân bổ cho địa phương có cơ sở sản xuất English attachment
blue-check Trường hợp nào hợp tác kinh doanh với cá nhân phải nộp thay thuế?
blue-check Quy trình đăng ký thuế trực tuyến dành cho cá nhân không kinh doanh
blue-check Hạn khai thuế quý 1/2022 của nhà cung cấp nước ngoài không trễ hơn 30/4/2022
blue-check Từ 4/5/2022, Cục thuế TP. Hà Nội sẽ dời đến trụ sở mới
blue-check Địa điểm kinh doanh thuộc diện khai thuế qua trụ sở chính sẽ phải đóng MST 13 số
blue-check Miễn phân bổ thuế cho chi nhánh ngoài tỉnh nếu không có hoạt động sản xuất
blue-check Nhà cung cấp nước ngoài đã có thể đăng ký thuế online tại trang https://etaxvn.gdt.gov.vn English attachment
blue-check Từ 2022, nộp thay thuế TNCN của cá nhân kinh doanh phải có ủy quyền