LuatVietnam

blue-check Các chính sách phát triển dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030

Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" (52 trang)
Posted: 3/4/2023 2:20:33 PM | Latest updated: 6/4/2023 3:45:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5673
LuatVietnam

Đề án này đưa ra mục tiêu và các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2030.

Đáng chú ý, chính sách, quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội sẽ tiếp tục được sửa đổi, hoàn thiện, gồm:

- Sửa đổi quy định về dành quỹ đất xây nhà ở xã hội khi lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch khu công nghiệp.

- Bổ sung quy định về bố trí quỹ đất phát triển nhà lưu trú công nhân khi lập, phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp.

- Bổ sung quy định cho phép huy động vốn từ quỹ đầu tư phát triển địa phương để phát triển nhà ở xã hội.

- Bổ sung quy định chấp thuận cho doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp được đồng thời làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà lưu trú công nhân.

- Bổ sung thêm ưu đãi cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, như đối với phần 20% diện tích đất thương mại trong dự án nhà ở xã hội được hạch toán riêng, không phải hạch toán chung vào cả dự án; được hạch toán các chi phí hợp lý, hợp lệ trong quá trình đầu tư, kinh doanh nhà ở xã hội vào giá thành.

- Bổ sung ưu đãi đối với nhà lưu trú công nhân theo hướng: chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhà lưu trú được tính vào chi phí đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; được tính chi phí nhà công nhân là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

- Ưu đãi giảm thuế GTGT, thuế TNDN nhiều hơn cho chủ đầu tư trong trường hợp xây nhà ở xã hội để cho thuê (so với trường hợp xây nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 3-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5673

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà ở xã hội

blue-check Sẽ sửa đổi cơ chế và chính sách dành cho nhà ở xã hội
blue-check Vay vốn mua nhà ở xã hội từ 10/5/2023 - 31/12/2024 được hưởng lãi suất 4,8%/năm English attachment
blue-check Thay mới thủ tục bán, cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước tại Hà Nội
blue-check 05 Quy trình mới giải quyết thủ tục mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại Hà Nội
light-check Điều kiện cho phép đấu thầu dự án nhà ở xã hội chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng English attachment
blue-check Điều kiện ưu đãi lãi vay đối với chủ dự án nhà ở xã hội
blue-check Các chính sách phát triển dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030
blue-check Điều kiện cho vay ưu đãi đối với chủ đầu tư và khách hàng mua nhà tại dự án nhà ở xã hội
blue-check Phí quản lý chung cư không được vượt quá khung phí do UBND tỉnh ban hành
blue-check Làm thế nào để biết chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp hay chỉ để ở?
blue-check Về thủ tục bầu lại thành viên Ban quản trị chung cư
blue-check Các giải pháp khắc phục tồn tại trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Về điều kiện mua nhà ở xã hội đối với lao động tự do
blue-check Người tạm trú có được mua nhà ở xã hội?
blue-check Về việc chủ sở hữu được tham gia hội nghị nhà chung cư
blue-check Được phép bàn giao trước các hạng mục đã nghiệm thu của tòa nhà chung cư
blue-check Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra xử phạt vi phạm quản lý, sử dụng nhà chung cư
blue-check Đã bỏ điều kiện mở cơ sở đào tạo nghiệp vụ vận hành nhà chung cư từ 1/1/2021
blue-check Về chính sách ưu đãi đối với chủ dự án nhà ở xã hội
blue-check Về việc nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội của dự án nhà ở thương mại