LuatVietnam

blue-check Các chính sách tín dụng dành cho doanh nghiệp và người dân vùng núi English attachment

Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 (8 trang)
Posted: 27/4/2022 8:21:27 AM | Latest updated: 12/5/2022 3:04:35 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5442 | Vietlaw: 566
LuatVietnam

Nghị định quy định chi tiết về các chính sách tín dụng dành cho doanh nghiệp và người dân thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm:

1. Cho vay hỗ trợ đất ở đối với hộ nghèo (tối đa 50 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%/năm)

2. Cho vay hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo (tối đa 40 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%/năm)

3. Cho vay hỗ trợ đất sản xuất đối với hộ nghèo (tối đa 77,5 triệu đồng/hộ, lãi suất bằng 50% mức lãi suất cho vay đối với hộ nghèo)

4. Cho vay đầu tư vùng trồng dược liệu quý (tối đa bằng 45% tổng mức đầu tư dự án, lãi suất 3,96%/năm)

5. Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị (tối đa 2 tỷ đồng/khách hàng, lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay sản xuất, kinh doanh đối với hộ cận nghèo)

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 26-Apr-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5442

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND28-26042022CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vay vốn

blue-check Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm tháo gỡ thủ tục hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp
blue-check Về việc giảm 2% lãi suất cho vay VND
blue-check Cần biết về điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn 2%/năm
blue-check Bán tài sản thế chấp, trường hợp nào được miễn thuế GTGT? English attachment
blue-check Ngân hàng Nhà nước giải đáp về chính sách hỗ trợ 2% lãi vay
blue-check Các app cho vay nặng lãi sẽ bị rà soát và gỡ bỏ
blue-check Điều kiện và mức hỗ trợ lãi suất vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh English attachment
blue-check [Dự thảo] Điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp
blue-check Các phương thức hỗ trợ lãi vay 2%/năm cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ lãi suất vay vốn đến 2%/năm English attachment
blue-check Điều kiện và hạn mức cho vay vốn đối với trường mầm non dân lập bị ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Các chính sách tín dụng dành cho doanh nghiệp và người dân vùng núi English attachment
blue-check HSSV khó khăn sẽ được cho vay đến 10 triệu đồng để mua dụng cụ học trực tuyến English attachment
blue-check Điều kiện vay vốn mua dụng cụ học online
blue-check Từ 19/5/2022, học sinh sinh viên nghèo được cho vay ưu đãi đến 4 triệu/tháng English attachment
blue-check Thủ tục phê duyệt cho doanh nghiệp nhà nước tự vay nước ngoài (để thực hiện dự án)
blue-check Đã bỏ điều kiện về quyết toán thuế khi xin vay vốn trả lương ngừng việc
blue-check Giai đoạn 2022-2023, DN được hỗ trợ 2% lãi suất khi vay vốn phục hồi SXKD English attachment
blue-check Sửa đổi Quy chế thẩm định khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước
blue-check Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2022 vẫn 4,8%/năm English attachment