LuatVietnam

blue-check Các chứng từ phải nộp khi đưa hàng về kho riêng bảo quản

Công văn số 1847/TCHQ-GSQL ngày 24/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc đưa hàng về bảo quản theo đề nghị của người khai hải quan (1 trang)
Posted: 25/5/2022 9:14:22 AM | Latest updated: 30/5/2022 8:28:21 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5458
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp doanh nghiệp đề nghị mang hàng về bảo quản theo quy định tại điểm b.1.4.3 khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ) thì phải nộp:

(i) 01 bản chụp từ bản chính chứng từ chứng minh quyền sử dụng địa điểm bảo quản hàng hóa còn hiệu lực;

(ii) 01 bản chụp sơ đồ thiết kế khu vực kho, bãi, địa điểm thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào cứng.

Các chứng từ này chỉ phải nộp lần đầu tiên khi doanh nghiệp đề nghị đưa hàng về bảo quản.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5458
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Chính sách Hải quan