LuatVietnam

blue-check Các Cục Thuế không được ngâm hồ sơ khai thuế của các giao dịch chuyển nhượng BĐS

Công điện số 08/CĐ-TCT ngày 10/6/2022 của Tổng cục Thuế về việc nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ khai thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (1 trang)
Posted: 23/6/2022 8:28:11 AM | Latest updated: 23/6/2022 1:16:45 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5479
LuatVietnam

Công điện nhắc nhở Cục thuế các tỉnh không được trả lại hoặc ngâm hồ sơ khai thuế của các tổ chức, cá nhân chuyển nhượng BĐS vì lý do nghi ngờ kê khai thấp giá chuyển nhượng so với thực tế.

Thay vào đó, Cục thuế vẫn thực hiện tính, thu thuế, giải quyết hồ sơ theo đúng quy định tại Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 , Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 và hướng dẫn tại Công văn số 3849/BTC-TCT ngày 28/4/2022.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu rủi ro thì chuyển sang thanh tra, kiểm tra (hậu kiểm).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5479

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản

blue-check Về nguyên tắc xác định khu vực được chuyển nhượng đất cho người dân tự xây nhà ở
blue-check Bán nhà dự án có cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán? English attachment
blue-check Về thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư sau khi chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Quy định mới về thiết lập và khai thác Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường BĐS English attachment
blue-check Một người có được điều hành nhiều sàn giao dịch BĐS? English attachment
blue-check Đất do Nhà nước giao mới được phân lô bán nền
blue-check Có được sáp nhập dự án BĐS nhận chuyển nhượng vào dự án đang thực hiện? English attachment
blue-check Quốc hội yêu cầu tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực BĐS và thương mại điện tử
blue-check Thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án nhà ở, khai nộp thuế TNDN thế nào?
blue-check Các Cục Thuế không được ngâm hồ sơ khai thuế của các giao dịch chuyển nhượng BĐS
blue-check Điều kiện phê duyệt đồng thời dự án và chủ dự án nhà ở thương mại
blue-check Chỉ các công ty BĐS mới được nhận chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Những lưu ý khi doanh nghiệp FDI đầu tư kinh doanh BĐS English attachment
blue-check Các quy định hiện hành về giao dịch BĐS English attachment
blue-check Cách xác định 20% diện tích đất dự án nhà ở xã hội được xây nhà ở thương mại
blue-check Mua bán nhà dự án cần đáp ứng điều kiện nào?
blue-check Không cho phép đầu tư dự án nhà ở thương mại trên đất thương mại dịch vụ
blue-check Về việc chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại
blue-check Các địa phương sẽ điều chỉnh Bảng giá đất sát với giá thị trường để chống thất thu thuế
blue-check Ban quản lý nhà chung cư không được sử dụng khoản thù lao của Ban quản trị