LuatVietnam

blue-check Các điểm mới đáng lưu ý về đo lường và kiểm tra chất lượng hàng hóa kể từ 15/3/2022 English attachment

Công văn số 788/BKHCN-TĐC ngày 13/4/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 20/01/2022 của Chính phủ (1 trang)
Posted: 26/4/2022 12:53:56 PM | Latest updated: 7/9/2022 2:20:07 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5442 | Vietlaw: 559
LuatVietnam

Công văn giới thiệu các điểm sửa đổi, bổ sung đáng lưu ý của Nghị định số 13/2022/NĐ-CP về đo lường và kiểm tra chất lượng hàng hóa, áp dụng kể từ ngày 15/3/2022, bao gồm:

- Bổ sung quy định miễn kiểm tra chất lượng đối với nguyên liệu để sản xuất hàng hóa tiêu thụ nội địa, lưu thông trên thị trường;

- Giao trách nhiệm cho các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quyết định việc miễn kiểm tra chất lượng đối với các loại hàng hóa không nhằm mục đích kinh doanh;

- Bổ sung quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa;

- Chỉnh sửa, bổ sung trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bãi bỏ thủ tục hành chính về sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài;

- Bãi bỏ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 nhập khẩu, lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nhập khẩu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5442

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV788-13042022BKHCN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý chất lượng

light-check 05 định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ công trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn
blue-check Phương tiện đo và hàng đóng gói sẵn được miễn kiểm tra chất lượng ở khâu nhập khẩu English attachment
blue-check Các thủ tục mới về kiểm định phương tiện đo và cấp quyền sử dụng mã vạch
blue-check Cơ quan quản lý chuyên ngành không giữ thẩm quyền xác nhận hàng hóa nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra
blue-check Về căn cứ xác định hàng nhập khẩu phi mậu dịch được miễn kiểm tra chất lượng English attachment
blue-check 31 định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
blue-check Các điểm mới đáng lưu ý về đo lường và kiểm tra chất lượng hàng hóa kể từ 15/3/2022 English attachment
blue-check Quy trình đăng ký công bố hợp quy sản phẩm chăn nuôi, thú y tại TP. HCM
blue-check Gỡ bỏ thủ tục đăng ký sử dụng mã vạch nước ngoài English attachment
blue-check Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm loại 5, loại 8
blue-check Sửa đổi điều kiện và tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam English attachment
blue-check Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam
blue-check Quy trình công bố hợp chuẩn, hợp quy (áp dụng tại TP. HCM)
blue-check Quy trình đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy tại TP. HCM
blue-check Ghi "giá trị dinh dưỡng" trên nhãn thực phẩm như thế nào? English attachment
blue-check Tự nguyện kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu có cần nộp kết quả cho Hải quan?
blue-check Thay mới Danh mục hàng công nghiệp và thực phẩm phải kiểm tra chuyên ngành
blue-check Vật tư gia công có phải kiểm tra chất lượng khi chuyển tiêu thụ nội địa?
blue-check Thủ tục công bố hợp quy theo các QCVN của Bộ Nông nghiệp và PTNT
blue-check Hướng dẫn xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp