LuatVietnam

blue-check Các điều kiện hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment

Công văn số 30027/CTHN-TTHT ngày 4/5/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN (6 trang)
Posted: 16/5/2023 8:54:33 AM | Latest updated: 23/5/2023 2:36:10 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5703 | Vietlaw: 612
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đáp ứng một trong các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế.

Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 đồng thời cũng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự án đang hoạt động.

Trường hợp doanh nghiệp có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ của dự án đang hoạt động thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 nhưng không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì chỉ được ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).

Về chính sách giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ, thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 21 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 và điểm 2.10 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5703

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV30027_04052023CTHN[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư trong nước

blue-check 20 thủ tục về cấp phép đầu tư dự án tại Khu Công nghệ cao TP. HCM
blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực đầu tư và thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội
blue-check Các điều kiện hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check 48 thủ tục mới về cấp phép đầu tư và lao động tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
blue-check Dự án cấp phép trước khi thay đổi địa bàn ưu đãi có được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế?
blue-check Tăng vốn cho dự án có tiếp tục được ưu đãi thuế?
blue-check Khuyến cáo về thời hạn nộp thông báo tình hình sử dụng hàng miễn thuế của dự án đầu tư English attachment
blue-check Những lưu ý khi tách doanh nghiệp thực hiện dự án
blue-check Về thủ tục điều chỉnh tiến độ cho dự án thực hiện trước khi có Luật Đầu tư 2020
blue-check Các thủ tục đầu tư và cấp lại giấy phép lao động được giải quyết trong ngày tại Ban quản lý KCX TP. HCM
blue-check Công ty phải bàn giao thuế GTGT của dự án cho doanh nghiệp mới nếu dự án đã đăng ký thuế English attachment
blue-check Thủ tục dừng nhập khẩu hàng thuộc Danh mục miễn thuế
blue-check Hàng nhập khẩu cho dự án xử lý chất thải rắn có được miễn thuế? English attachment
blue-check Về thủ tục dừng nhập khẩu hàng hóa miễn thuế
blue-check Về mức tối thiểu phải nộp cho Nhà nước khi thực hiện dự án có sử dụng đất
blue-check Sắp tăng cường thanh tra các dự án chậm tiến độ sử dụng đất trên cả nước
blue-check Thay mới Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Nhận chuyển nhượng dự án có được kế thừa việc khấu trừ tiền giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất?
blue-check Năm 2022, Bộ KH&ĐT bổ sung thêm 2 cuộc thanh tra về khu công nghiệp tại Quảng Nam và Vĩnh Phúc
blue-check Tổng hợp thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất tại Hà Nội