LuatVietnam

blue-check Các điều kiện hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mới English attachment

Công văn số 3297/TCT-CS ngày 2/8/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (1 trang)
Posted: 7/9/2023 7:54:47 AM | Latest updated: 8/9/2023 12:03:30 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5778 | Vietlaw: 627
LuatVietnam

Tổng cục Thuế lưu ý, theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 , dự án đầu tư mới chỉ được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu dự án đó đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi và được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo pháp luật về đầu tư.

Đối với việc thực hiện dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và xác định lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được căn cứ theo quy định của pháp luật về đầu tư và các văn bản pháp luật chuyên ngành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5778

Tệp đính kèm

Lược đồ

Dự án đầu tư mớiCập nhật đến: 2-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu