LuatVietnam

blue-check Các dự án bảo vệ môi trường sẽ được ưu tiên cấp tín dụng English attachment

Quyết định số 1408/QĐ-NHNN ngày 26/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (8 trang)
Posted: 3/8/2023 9:04:51 AM | Latest updated: 11/8/2023 1:42:44 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5756 | Vietlaw: 624
LuatVietnam

Kế hoạch này nêu các giải pháp của ngành Ngân hàng nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, ngành Ngân hàng sẽ tập trung hoàn thiện chính sách, quy định về cấp tín dụng nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho các dự án, phương án sản xuất kinh doanh có lợi ích về môi trường, bảo vệ môi trường.

Đồng thời, nghiên cứu tăng dần tỷ trọng vốn tín dụng ngân hàng đầu tư, tài trợ cho các dự án thuộc Danh mục phân loại xanh, trong đó chú trọng các ngành/lĩnh vực như: năng lượng tái tạo, giao thông vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng, nông nghiệp, xử lý chất thải, các ngành sản xuất, tiêu dùng ít các bon,... phù hợp với mục tiêu cam kết của Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 26-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5756

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu