LuatVietnam

blue-check Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án đầu tư công năm 2022 của TP. HCM

Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND TP. HCM về việc ban hành Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (8 trang)
Posted: 5/5/2022 1:54:04 PM | Latest updated: 6/5/2022 12:45:30 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5447
LuatVietnam

Quyết định ban hành các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án đầu tư công trên địa bàn TP. HCM trong năm 2022.

Đáng lưu ý, đối với dự án đã được phê duyệt nhưng chưa thể triển khai hoặc vướng công tác giải phóng mặt bằng thì chủ đầu đầu phải chủ động báo cáo, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nếu cần thiết thì đề xuất dừng hoặc thu hẹp quy mô dự án để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, tránh xảy ra tình trạng "ngâm" vốn hoặc phải điều chỉnh tiến độ.

Đối với dự án đến nay đã hết thời gian thực hiện, các chủ đầu tư phải khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục, trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh tiến độ dự án theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 26-Apr-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5447

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư vốn Nhà nước

blue-check Sẽ gỡ bỏ những quy định bất cập về thủ tục giải ngân vốn đầu tư công
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
blue-check Các thủ tục mới về thành lập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
blue-check Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2023
blue-check Các giải đáp về thủ tục thực hiện dự án đầu tư công
blue-check Một số yêu cầu về cơ cấu lại các tập đoàn, công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Giải đáp vướng mắc về phân bổ vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia
blue-check Sẽ có hướng dẫn về việc duyệt bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước 20/6/2022
blue-check Định hướng sửa đổi cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước đến 2025
blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án PPP tại TP. HCM
blue-check Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án đầu tư công năm 2022 của TP. HCM
blue-check Quy định mới về thành lập và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước English attachment
blue-check Từ 1/4/2022, thay đổi quy định về khai nộp khoản thu từ đầu tư vốn nhà nước
blue-check Quy chế thẩm định dự án đầu tư công tại Hà Nội kể từ 9/4/2022
blue-check Cần ghi rõ nhu cầu giải ngân quý tiếp theo khi báo cáo việc thanh toán vốn đầu tư công hàng tháng
blue-check Sẽ có tiêu chí đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước theo từng loại hình, lĩnh vực
blue-check Yêu cầu của Thủ tướng về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check TP. HCM yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án đầu tư công chậm quyết toán
blue-check Quy chế giám sát các dự án đầu tư công (PPP) đa chủ thể của thành phố Hà Nội
blue-check Thay mới thủ tục bàn giao nợ và tài sản loại trừ của doanh nghiệp cổ phần hóa