LuatVietnam

blue-check Các giải pháp nhằm đẩy lùi nạn tín dụng đen

Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động "tín dụng đen" (3 trang)
Posted: 28/8/2023 8:42:54 AM | Latest updated: 28/8/2023 3:15:19 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5772
LuatVietnam

Nhằm đẩy lùi nạn "tín dụng đen" với phương thức, thủ đoạn mới đang gây bức xúc dư luận, Thủ tướng Chính phủ đã điện và yêu cầu các Bộ tiếp tục thực hiện quyết liệt biện pháp đấu tranh xử lý vi phạm liên quan đến tín dụng đen theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023.

Đối với Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu tập trung nghiên cứu, khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách tín dụng đa dạng các loại hình cho vay, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng với thủ tục nhanh gọn, thuận tiện để đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống của người dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, các ví điện tử không để các đối tượng móc nối hoạt động "tín dụng đen"; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an rà soát, xác thực các tài khoản ngân hàng, xử lý triệt để tình trạng sử dụng tài khoản "ảo" để hoạt động "tín dụng đen".

Đối với Bộ Thông tin & Truyền thông, Thủ tướng đã yêu cầu tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các bài viết, nội dung, hình ảnh... quảng cáo trái phép, các trang web, đường dẫn, ứng dụng có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an đẩy mạnh rà soát, xác thực các thuê bao internet, thuê bao di động, loại bỏ ngay các SIM rác không để các đối tượng lợi dụng hoạt động "tín dụng đen".

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5772

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu