LuatVietnam

Các khoản chiết khấu, khuyến mại có được giảm 2% thuế GTGT?

Cập nhật 2/4/2022 | Đăng tải: LVN.5425

hoi Không nêu tên
Theo Phụ lục III Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, tất cả các mặt hàng kinh doanh, bao gồm thiết bị/ phụ tùng của công ty chúng tôi không được giảm trừ thuế GTGT.
Các khoản (i) hỗ trợ, (ii) khuyến mãi, (iii) chiết khấu thương mại, (iv) chiết khấu thanh toán … (bằng tiền) cho các nhà phân phối cho mục đích tiêu thụ hàng hóa của công ty có được áp dụng thuế suất 8% không?

luat Cục Thuế TP. HCM:

Tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễngiảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốchội về chính sách tài khóatiền tệ hỗ trợ Chương trìnhphục hồi kinh tế  phát triển kinh tế -  hội:

Tại khoản 1  khoản 2 Điều 1 quy định giảm thuế giá trị gia tăng:

Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng

1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này.

Tại Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệthống ngành sản phẩm Việt Nam;

Căn cứ các quy định nêu trênvề nguyên tắc việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóadịchvụ được quy định tạikhoản 1 Điều 1 Nghị định15/2022/NĐ-CP (trừ nhóm hàng hóadịch vụ khôngđược giảm thuế giá trị gia tăng quy định chi tiết tại Phụ lục I, Phụ lục II  Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP) được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩusản xuất gia côngkinh doanhthương mại

Việc xác định sản phẩm hàng hóadịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo  nguyên tắc đối chiếu tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. 

Trường hợp nếu Công tyđối chiếu chi tiết hàng hóa, dịch vụ thực tế thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng tại Phụ lục I, II, III (ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP) thì hàng hóadịch vụ này không được áp dụng mức giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Xem thêm

Khuyến mại, khuyến mãi

otvet Chiết khấu thương mại trả cho cá nhân được hiểu là đã trừ thuế
otvet Nhiều thương nhân kết hợp khuyến mại, xác định giá trị khuyến mại như thế nào?
otvet Một đơn hàng có được áp dụng đồng thời chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán?
otvet Tặng phí vận chuyển khi mua hàng có được xem là khuyến mại?
otvet Ghi hàng tặng khuyến mại trên hóa đơn điện tử như thế nào?
otvet Giá trị dịch vụ khuyến mại được xác định theo cơ sở nào?
otvet Chủ sàn thương mại điện tử có được tung khuyến mại?
otvet Dịch vụ thanh toán và sàn thương mại điện tử được phép tung khuyến mại
otvet Xuất hàng khuyến mại cho các hộ khoán có phải trích nộp thuế?
otvet Hàng biếu tặng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào với thuế đầu ra
otvet Các khoản chiết khấu, khuyến mại có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Có được thuê đơn vị khác thực hiện thay thủ tục khuyến mại?
otvet Khoản chiết khấu bắt buộc ghi rõ trên hóa đơn
otvet Thận trọng khi dùng rượu bia làm quà khuyến mại
otvet Từ 1/8/2021, chiết khấu cho hộ khoán phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
otvet Tặng phiếu mua hàng online có phải đăng ký khuyến mại?
otvet Miễn đăng ký chương trình chiết khấu thương mại với Sở Công thương
otvet Xác định hạn mức khuyến mại của đại lý như thế nào?
otvet Đại lý có được quyền tự khuyến mại?
otvet Công ty hay nhà phân phối chịu trách nhiệm nộp thuế thay khi khuyến mại cho hộ kinh doanh?