LuatVietnam

blue-check Các loại thực phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc phải đăng ký trước

Công văn số 953/BVTV-ATTPMT ngày 13/4/2022 của Cục Bảo vệ thực vật về việc cập nhật một số nội dung đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật theo Lệnh 248 của Trung Quốc (8 trang)
Posted: 17/5/2022 9:00:32 AM | Latest updated: 18/5/2022 10:06:27 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5454
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn cụ thể các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật phải đăng ký trước khi xuất khẩu vào Trung Quốc theo Lệnh 248.

Theo đó, thực phẩm có nguồn gốc thực vật phải đăng ký trước khi xuất khẩu vào Trung Quốc bao gồm:

- Ngũ cốc dùng làm thực phẩm;

- Sản phẩm bột ngũ cốc;

- Các loại rau tươi, rau tách nước và đậu khô;

- Gia vị nguồn gốc tự nhiên;

- Quả hạch và các loại hạt;

- Trái cây đông lạnh;

- Trái cây khô;

- Hạt cà phê và cacao chưa rang.

Doanh nghiệp xuất khẩu thuộc diện phải đăng ký bao gồm: Doanh nghiệp sản xuất/chế biến; Doanh nghiệp kho lạnh và Doanh nghiệp kho thường. Riêng Doanh nghiệp thương mại và Đại lý xuất khẩu không đăng ký theo hướng dẫn này mà cung cấp thông tin thông qua hệ thống website http://ire.customs.gov.cn/.

Việc đăng ký xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc được thực hiện trên Hệ thống đăng ký trực tuyến https://cifer.singlewindow.cn, quy trình cụ thể xem hướng dẫn tại mục 2 Công văn này.

Công văn này thay thế Công văn số 175/BVTV-ATTPMTstatus1 ngày 20/01/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5454

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Xuất nhập khẩu

blue-check Thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán miễn thuế chỉ được bãi bỏ sau khi sửa Luật
blue-check Cho phép công ty cảng nộp thông báo thay đổi cửa khẩu xuất cho chủ hàng
blue-check Kiến nghị sửa đổi căn cứ xác định hàng trong nước đã sản xuất được
blue-check Mua bán với DNCX phải mở tờ khai XNK tại chỗ
blue-check Kiến nghị làm rõ các sản phẩm muối phải nhập khẩu theo hạn ngạch
blue-check "Thuốc lá điện tử" chưa được phép nhập khẩu vào Việt Nam English attachment
blue-check Những trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan
blue-check Hóa đơn GTGT bán hàng cho DNCX chỉ phải nộp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ
blue-check Được phép nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để gắn vào hàng SXXK English attachment
blue-check Doanh nghiệp XNK chỉ có thể đóng MST khi được Hải quan xác nhận không nợ thuế
blue-check Khai sai thuế suất do chưa có Biểu thuế FTA được miễn xử phạt English attachment
blue-check Thủ tục cấp thông báo giao hạn ngạch nhập khẩu đường thông qua đấu giá
blue-check Hãng tàu nếu không tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ bị Hải quan cấm ra vào cảng English attachment
blue-check Danh sách 357 doanh nghiệp sẽ bị kiểm tra quyết toán hàng gia công, SXXK năm 2021
blue-check Nhập khẩu hàng hóa không phù hợp với giấy phép bị phạt từ 2 đến 50 triệu đồng English attachment
blue-check Xuất khẩu cà phê phải nộp phí niên liễm (0,4 USD/tấn)
blue-check Về hồ sơ, thủ tục hải quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu
light-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 English attachment
blue-check "Nhung hươu" có bị dừng nhập khẩu?
blue-check Cách xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ không có tờ khai nhập khẩu đối ứng