LuatVietnam

blue-check Các lưu ý khi căn cứ suất vốn đầu tư xây dựng để định giá đất

Công văn số 987/BXD-KTXD ngày 17/3/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng khu đô thị mới kiểu mẫu (1 trang)
Posted: 25/5/2023 3:54:55 PM | Latest updated: 6/6/2023 12:28:30 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5713
LuatVietnam

Theo Bộ Xây dựng, suất vốn đầu tư xây dựng công trình được công bố là một trong những cơ sở để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng công trình, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án.

Việc sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng để xác định chi phí phát triển trong phương án định giá đất (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan. Trường hợp vận dụng suất vốn đầu tư xây dựng thì phải căn cứ thuyết minh và hướng dẫn sử dụng, các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tương ứng để thực hiện.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5713

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Suất vốn đầu tưCập nhật đến: 25-Jul-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu