LuatVietnam

blue-check Các lưu ý khi nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm English attachment

Công văn số 5344/BCT-KHCN ngày 11/8/2023 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm (1 trang)
Posted: 14/8/2023 7:39:34 AM | Latest updated: 16/8/2023 10:26:01 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5763 | Vietlaw: 628
LuatVietnam

Bộ Công thương lưu ý, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa là nguyên liệu thực phẩm thì phải tuân thủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm được quy định tại Điều 11 Nghị định số 15/2018/NĐ-CPstatus2 , trừ các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CPstatus2 .

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 4 và Điều 6 Nghị định số 15/2018/NĐ-CPstatus2 , cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải thực hiện việc tự công bố sản phẩm hoặc đăng ký bản công bố sản phẩm trước khi kinh doanh, trừ các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 15/2018/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5763

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu