LuatVietnam

blue-check Các lưu ý về biện pháp đảm bảo an ninh mạng đối với cơ quan thuế

Công văn số 3909/TCT-CNTT ngày 31/8/2023 của Tổng cục Thuế về việc tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn, anh ninh mạng (1 trang)
Posted: 6/9/2023 7:51:39 AM | Latest updated: 6/9/2023 5:33:21 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5777
LuatVietnam

Văn bản yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về an ninh mạng, trong đó lưu ý chỉ sử dụng email ngành Thuế được cấp vào mục đích công việc, không sử dụng để đăng ký, khai báo trên các trang mạng với mục đích khác; cài đặt phần mềm phòng chống mã độc và cập nhật các bản vá lỗ hổng hệ điều hành, bản nâng cấp phần mềm cho 100% máy tính của công chức; khuyến cáo cài đặt phần mềm phòng chống mã độc đối với các máy tính cá nhân của công chức.

Ngoài ra, các Cục thuế còn phải tổ chức rà soát, đánh giá các biện pháp bảo vệ an ninh mạng; thường xuyên giám sát và định kỳ tổ chức kiểm tra việc triển khai các quy định về an toàn, an ninh mạng tại cơ quan mình.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5777

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu