LuatVietnam

blue-check Các mỏ khoáng sản phải đóng cửa ngay sau khi giấy phép hết hạn English attachment

Công văn số 5893/BTNMT-KSVN ngày 26/7/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý hoạt động khoáng sản tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (2 trang)
Posted: 25/8/2023 3:58:42 PM | Latest updated: 8/9/2023 12:04:51 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5774 | Vietlaw: 627
LuatVietnam

Theo Công văn này, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã yêu cầu các tỉnh chủ động kiểm tra, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm trong hoạt động khoáng sản, đặc biệt xử lý, giải quyết dứt điểm đối với các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ, không bàn giao đất để địa phương quản lý sau khi giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên cũng đề nghị các tỉnh đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ có liên quan của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản, các nội dung miễn giảm thuế (nếu có) phải đảm bảo, tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5774

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu