LuatVietnam

Các mức hỗ trợ cho người lao động ngừng việc mùa dịch

Cập nhật 5/5/2022 | Đăng tải: LVN.5445

hoi Hoàng Thanh Trầm
Tôi làm việc và tạm trú tại tỉnh Bình Dương, trong thời gian đại dịch COVID-19 công ty tôi có đăng ký làm việc "3 tại chỗ", những người tham gia làm "3 tại chỗ" không được nhận trợ cấp.
Trong thời gian nghỉ việc, công ty hỗ trợ cho công nhân mức thấp nhất là 1.855.000 đồng. Theo tôi được biết, các công ty khác cùng khu vực cũng đi làm "3 tại chỗ" vẫn nhận được đủ 3.710.000 đồng. Công ty hỗ trợ mức như trên có đúng quy định không?

luat Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương:

Thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, thì điều kiện hỗ trợ được quy định tại Khoản 1, Điều 14 của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, cụ thể như sau:

- 1.855.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng (30 ngày).

- 3.710.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng (30 ngày) trở lên.

Đề nghị bà liên hệ lại công ty nơi đang làm việc để được giải đáp thắc mắc về gói hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID theo quy định như đã nêu ở trên.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Có bắt buộc trả BHXH vào lương cho lao động thử việc?
otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc ở chi nhánh nhưng đóng BHXH ở trụ sở chính, nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà tại đâu?
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?
otvet Phải báo giảm đóng BHXH trong thời gian người lao động nghỉ không lương
otvet Phân biệt trường hợp báo dừng và báo giảm đóng BHXH
otvet Có thể tra cứu tuổi nghỉ hưu tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Tuổi nghỉ hưu có thể tra cứu tại Phụ lục I, II của Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Giảng dạy ở vùng núi có được nghỉ hưu trước tuổi?