LuatVietnam

blue-check Các ngân hàng sẽ phải cung cấp thông tin tài khoản của doanh nghiệp cho Tổng cục Thuế

Công văn số 1305/TCT-KK ngày 26/4/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (5 trang)
Posted: 15/7/2022 1:10:30 PM | Latest updated: 18/7/2022 9:39:24 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5496
LuatVietnam

Căn cứ quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 30 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng kể từ ngày 3/5/2022 phải triển khai truyền thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế (doanh nghiệp, cá nhân) đến website của Tổng cục Thuế.

Thông tin cung cấp bao gồm: tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản, ngày mở (ngày bắt đầu hoạt động), ngày đóng của tất cả các tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng đang còn hiệu lực.

Chậm nhất trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành công văn này, các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng phải truyền gửi thông tin tài khoản theo Danh sách người nộp thuế do Tổng cục Thuế cung cấp.

Sau đó, định kỳ hàng tháng (chậm nhất 10 ngày của tháng kế tiếp), các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng phải truyền gửi thông tin của tài khoản phát sinh mới hoặc đóng trong kỳ.

Các ngân hàng có trách nhiệm bảo mật khi truyền nhận, khai thác, lưu trữ thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế và chỉ để phục vụ việc trao đổi thông tin với Tổng cục Thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5496

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng từ thanh toán

blue-check Việc thanh toán ủy quyền cho đại diện liên danh được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên
blue-check Các ngân hàng sẽ phải cung cấp thông tin tài khoản của doanh nghiệp cho Tổng cục Thuế
blue-check TP. HCM sẽ đẩy mạnh thu thuế, phí, lệ phí, tiền phạt... bằng chuyển khoản
blue-check Có được dùng tài khoản chứng khoán để thanh toán tiền hàng và góp vốn?
blue-check Mobifone được triển khai kênh thanh toán Mobile-Money từ 18/11/2021
blue-check VNPT được thí điểm hình thức thanh toán bằng tài khoản Mobile-Money từ 18/11/2021
blue-check Trả tiền mặt cho hóa đơn phải thanh toán chuyển khoản sẽ bị xuất toán
blue-check Bù trừ tiền dịch vụ với lợi nhuận đầu tư vốn không được coi là thanh toán qua ngân hàng English attachment
blue-check Điều kiện chấp nhận chi phí thanh toán bằng thẻ ATM của người lao động
blue-check Hàng xuất khẩu phải có chứng từ thanh toán mới được hoàn thuế
blue-check Nộp thuế tại các ngân hàng có ủy quyền thu thuế sẽ được thanh khoản nợ ngay trong ngày
blue-check Điều kiện khấu trừ thuế khi thanh toán bằng hình thức bù trừ công nợ qua bên thứ 3
blue-check Điều kiện hạch toán chi phí mua hàng bằng thẻ ATM cá nhân
blue-check Về việc sử dụng chứng từ khi điều chuyển hàng hóa cho Chi nhánh
blue-check Thanh toán bằng L/C được chấp nhận là thanh toán qua Ngân hàng English attachment
blue-check Cá nhân góp vốn và cho vay vẫn có thể sử dụng tiền mặt English attachment
blue-check Không thể lách chuyển khoản bằng cách xé lẻ hóa đơn giao hàng
blue-check Công ty mẹ thanh toán thay cho Chi nhánh phải được ủy quyền trong từng hợp đồng
blue-check Phải ký và đóng dấu trên bản dịch chứng từ nước ngoài
blue-check Chuyển khoản lại sau khi lỡ thanh toán tiền mặt có được chấp nhận?