LuatVietnam

blue-check Các nguyên tắc khi lựa chọn chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh hợp đồng

Công văn số 5759/BXD-KTXD ngày 20/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc quản lý và điều chỉnh hợp đồng xây dựng (2 trang)
Posted: 27/12/2022 9:30:07 AM | Latest updated: 30/12/2022 9:07:22 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5614
LuatVietnam

Đối với hợp đồng xây dựng áp dụng đơn giá điều chỉnh theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá (Pn) hướng dẫn tại Thông tư 07/2016/TT-BXD, việc sử dụng chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh hợp đồng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Chỉ số giá gốc và chỉ số giá tại thời điểm thanh toán phải phản ánh được biến động giá bình quân của thị trường tương ứng với khoảng thời gian xác định đối với từng loại chỉ số giá theo quy định tại mục 1 Phần I Phụ lục ban hành kèm Thông tư 07/2016/TT-BXD (28 ngày trước ngày đóng thầu và trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán).

- Chỉ số giá được lựa chọn để điều chỉnh giá hợp đồng là chỉ số giá xây dựng và phải được thỏa thuận tại hợp đồng xây dựng ký kết giữa các bên trước khi điều chỉnh, đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5614

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng

blue-check Các nguyên tắc khi lựa chọn chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh hợp đồng
blue-check Về căn cứ chấm dứt hợp đồng xây dựng
blue-check Danh mục các văn bản về đầu tư xây dựng của Bộ KH&ĐT ban hành từ 2021-2022 English attachment
blue-check Về nguyên tắc thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định
blue-check Chỉ số giá xây dựng tháng 11/2022 tại TP. HCM
blue-check Có được ký riêng phụ lục hợp đồng xây dựng với từng thành viên liên danh? English attachment
blue-check Làm thế nào nếu một thành viên trong liên danh không chịu gia hạn hợp đồng xây dựng? English attachment
blue-check Về giới hạn chịu lửa của tường gạch bê tông
blue-check Về cách xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh
blue-check Tính thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng như thế nào? English attachment
blue-check Về trình tự đầu tư xây dựng dự án nhà ở
blue-check Về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng English attachment
blue-check Xin gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng phải kê khai kinh nghiệm
blue-check Về việc thẩm định lại Báo cáo nghiên cứu khả thi khi điều chỉnh cấp công trình của dự án
blue-check Hợp đồng tư vấn xây dựng được quyết toán thế nào?
blue-check Mua đất dự án đã đầu tư hạ tầng để xây nhà ở có được miễn giấy phép xây dựng?
blue-check Thay mới 57 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở và kinh doanh BĐS tại Hà Nội
blue-check Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đã cho phép nộp trực tuyến
blue-check Được ký phụ lục bổ sung đơn giá cho công việc phát sinh ngoài hợp đồng
blue-check Lưu ý về thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng