LuatVietnam

blue-check Các nhóm viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu từ 15/8/2022 English attachment

Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 2/8/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (4 trang)
Posted: 3/8/2022 7:38:33 AM | Latest updated: 18/8/2022 8:42:44 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5510
LuatVietnam

Kể từ ngày 15/8/2022, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được kéo dài tuổi nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

(i) viên chức có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư;

(ii) viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II;

(iii) là giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần;

(iv) viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.

Thời gian kéo dài tuổi nghỉ hưu tối đa là 5 năm, áp dụng thống nhất cho tất cả các nhóm viên chức nêu trên.

Như vậy, đối tượng viên chức được kéo dài tuổi hưu theo quy định mới là rộng hơn quy định cũ (chỉ cho kéo dài tuổi nghỉ hưu đối với viên chức là giảng viên và chuyên gia KH&CN). Tuy nhiên, thời gian kéo dài tuổi hưu theo quy định mới lại ít hơn so với quy định cũ (từ 7 - 10 năm dành cho giảng viên, chuyên gia khoa học có trình độ giáo sư, tiến sĩ).

Ngoài ra, quy định mới nêu rõ, trong thời gian kéo dài tuổi hưu, viên chức chỉ được làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022.

Thay thế Điều 9 Nghị định số 141/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 24/10/2013; Điều 9 Nghị định số 40/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 12/5/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5510

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND50-02082022CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Cán bộ - Công chức

blue-check Một số thay đổi về tiêu chuẩn bổ nhiệm viên chức chuyên ngành y tế
blue-check Kế hoạch điều tra xác minh thu nhập của cán bộ thuế năm 2022
blue-check Cán bộ thuế được bổ nhiệm từ 18/7/2022 phải có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước
light-check Những vị trí công tác thuộc lĩnh vực đầu tư phải định kỳ luân chuyển
blue-check Các nhóm viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu từ 15/8/2022 English attachment
blue-check Thủ tục kê khai, xác minh về tài sản và thu nhập của công chức nhà nước (thuộc TP. HCM)
blue-check Hướng dẫn xếp lương đối với công chức ngành kế toán, thuế, hải quan kể từ 1/7/2022
blue-check Quy chế quy hoạch công chức thuộc Kiểm toán nhà nước
blue-check Quy chế mới về xét duyệt đi nước ngoài đối với cán bộ công chức tại TP. HCM
blue-check Năm 2022, công chức tại TP. HCM chỉ được áp dụng hệ số tăng lương là 1,2
blue-check Đến 2023, quan chức có thể kê khai trực tuyến tài sản và thu nhập
blue-check Công chức quản lý nhân sự phải chuyển đổi công tác định kỳ 3 - 5 năm
blue-check Chu kỳ luân chuyển vị trí công tác đối với cán bộ ngành giáo dục là 3 đến 5 năm
blue-check Giải thích những việc cấm làm đối với đảng viên
blue-check Các trường hợp miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo nhà nước từ 3/11/2021
blue-check Những việc cấm làm đối với đảng viên
blue-check Thời hạn luân chuyển định kỳ đối với cán bộ tài chính từ 21/10/2021
blue-check Sửa đổi quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
blue-check Thời hạn luân chuyển định kỳ cán bộ thanh tra: 3 - 5 năm
blue-check Cách xác định tuổi nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế