LuatVietnam

blue-check Các phần diện tích sàn được trừ khi tính hệ số sử dụng đất của công trình

Công văn số 1637/BXD-KHCN ngày 12/5/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định diện tích sàn khi tính toán hệ số sử dụng đất của công trình xây dựng (1 trang)
Posted: 26/5/2022 2:23:07 PM | Latest updated: 27/5/2022 2:25:12 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Căn cứ điểm 1.4.21 QCVN 01:2021/BXD, khi tính hệ số sử dụng đất của công trình, được trừ đi các diện tích sàn sau:

- Diện tích sàn phục vụ cho hệ thống kỹ thuật chung của công trình, bao gồm: diện tích sàn bố trí trục kỹ thuật hoặc diện tích sàn dùng để đặt các thiết bị kỹ thuật công trình phục vụ hệ thống cấp nước và thoát nước; hệ thống thông gió và điều hòa không khí; hệ thống thu gom rác (bao gồm phòng đệm - nếu có); hệ thống điện và truyền thông.

- Diện tích sàn phục vụ PCCC, bao gồm: gian lánh nạn, thang thoát hiểm, thang máy chữa cháy, phòng trực PCCC, (trong đó bao gồm toàn bộ diện tích được thiết kế để bố trí các thiết bị kỹ thuật và phòng đệm (nếu có) sử dụng cho hệ thống PCCC của công trình).

- Diện tích đỗ xe (bao gồm cả đường nội bộ, khu vực kiểm soát trong gara/bãi để xe).

Lưu ý: Phần chiếm diện tích sàn của cột, vách thuộc hệ kết cấu và phần cầu thang thuộc hệ thống giao thông chung của công trình (trừ thang thoát hiểm và thang máy chữa cháy), không thuộc diện tích được trừ đi khi tính hệ số sử dụng đất.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xây dựng công trình