LuatVietnam

blue-check Các quy định của Luật thuế GTGT và thuế TTĐB dự kiến sẽ sửa đổi English attachment

Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 28/7/2023 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2023 (9 trang)
Posted: 31/7/2023 12:53:08 PM | Latest updated: 29/8/2023 3:40:27 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5754 | Vietlaw: 626
LuatVietnam

Nghị quyết công bố kết quả thảo luận của Chính phủ tại phiên họp tháng 7/2023 đối với các dự án Luật, Nghị quyết gồm: Luật đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật BHXH (sửa đổi); Luật phòng chống mua bán người (sửa đổi); Luật thuế TTĐB (sửa đổi); Luật thuế GTGT (sửa đổi); Nghị quyết thí điểm chính sách tháo gỡ vướng mắc cho đầu tư xây dựng công trình giao thông; Đề xuất áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu; Đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ nhà đầu tư ngoài thuế.

Đáng chú ý, đối với dự án Luật thuế GTGT (sửa đổi), Chính phủ cơ bản đã thống nhất sửa đổi các nhóm chính sách gồm: thu hẹp phạm vi đối tượng không chịu thuế GTGT; hoàn thiện quy định về giá tính thuế GTGT, khấu trừ thuế GTGT (như giá đất được trừ, định mức đối với chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt,...) cho phù hợp với thực tế; hoàn thiện chính sách về thuế suất GTGT theo hướng giữ mức thuế suất theo quy định hiện hành, tiếp tục nghiên cứu thu hẹp nhóm HHDV áp dụng mức thuế suất 5%, kế thừa quy định hiện hành về thuế suất đối với dịch vụ xuất khẩu và quy định cụ thể các trường hợp dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% trên cơ sở tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế...

Đối với dự án Luật thuế TTĐB (sửa đổi), Chính phủ đã cơ bản thống nhất sửa đổi các nhóm chính sách về: đối tượng chịu thuế; đối tượng không chịu thuế; căn cứ tính thuế; giá tính thuế; thuế suất thuế TTĐB; hoàn thuế TTĐB... Trong đó, Luật thuế TTĐB sẽ được hoàn thiện theo hướng tăng thuế suất đối với các sản phẩm không có lợi cho sức khỏe (rượu, bia chẳng hạn).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5754

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu