LuatVietnam

blue-check Các quy định dự kiến sửa đổi trong Luật an toàn giao thông và Luật đường bộ

Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 30/8/2023 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2023 (8 trang)
Posted: 31/8/2023 7:30:09 AM | Latest updated: 4/9/2023 4:20:15 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5776
LuatVietnam

Nghị quyết nêu ý kiến của Chính phủ về các dự án Luật: Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ và Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Theo đó, đối với 02 dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, Chính phủ yêu cầu cần phải phân định rõ hơn phạm vi điều chỉnh, nội dung quản lý nhà nước của các cơ quan, không để chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống; đặc biệt là phân định rõ trách nhiệm quản lý phương tiện giao thông giữa Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải. Trong đó, Bộ Công an quản lý về hoạt động của phương tiện; Bộ Giao thông quản lý về chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của phương tiện và đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Ngoài ra, Chính phủ còn đề nghị tiếp tục rà soát các quy định của dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ về lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải (Điều 35); về danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (Điều 42);... bảo đảm thống nhất với pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, bảo vệ môi trường, hóa chất...; về điều kiện sát hạch viên (Điều 53); điều kiện cấp đổi, thu hồi giấy phép lái xe (Điều 54);... bảo đảm đúng thẩm quyền; về cơ sở dữ liệu (Điều 7);... bảo đảm không chồng chéo, gây lãng phí cho NSNN.

Chính phủ đồng thời cũng yêu cầu rà soát các thủ tục hành chính bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tế và điều kiện, thu nhập của người dân như: xe đưa đón học sinh của cơ sở giáo dục trước khi thực hiện phải thông báo đến cơ quan quản lý giao thông cấp tỉnh về lịch trình, danh sách lái xe, màu sơn xe,... (Điều 46); kiểm định khí thải với xe mô tô, gắn máy (Điều 36); khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe..., bao gồm cả mô tô, xe gắn máy (Điều 51); dừng xe trong trường hợp khẩn cấp... (Điều 24, Điều 25).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5776

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu