LuatVietnam

blue-check Các quy định hiện hành về giao dịch BĐS English attachment

Công văn số 1882/BXD-QLN ngày 30/5/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của pháp luật về kinh doanh bất động sản (2 trang)
Posted: 8/6/2022 7:45:22 AM | Latest updated: 8/7/2022 11:03:22 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5482 | Vietlaw: 572
LuatVietnam

Hiện nay, việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 5, khoản 2 Điều 9, Mục 5 Chương II Luật Kinh doanh BĐS 2014 và các quy định có liên quan.

Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS, được thực hiện theo các quy định tại Mục 6 Chương II Luật Kinh doanh BĐS và Mục 3 Chương II Nghị định 02/2022/NĐ-CP .

Cần lưu ý, theo Điều 14 Nghị định 02/2022/NĐ-CP thì các trường hợp đã ký kết hợp đồng kinh doanh BĐS trước ngày Nghị định này có hiệu lực không phải ký lại, trừ khi các bên tự thỏa thuận ký lại.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5482

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1882-30052022BXD[VLO].pdf

Lược đồ

Chuyển nhượng dự án BĐSCập nhật đến: 6-Jul-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản

blue-check Chuyển nhượng BĐS, được trừ giá đất khi tính thuế GTGT
blue-check Không nên mua đất hỗn hợp để thực hiện dự án nhà ở thương mại
blue-check Dự kiến sửa đổi nhiều quy định về giao dịch BĐS English attachment
blue-check Các công ty môi giới không bắt buộc phải chia sẻ dữ liệu giao dịch BĐS English attachment
blue-check Các quy định cần biết khi doanh nghiệp FDI kinh doanh BĐS English attachment
blue-check Về nguyên tắc xác định khu vực được chuyển nhượng đất cho người dân tự xây nhà ở
blue-check Bán nhà dự án có cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán? English attachment
blue-check Về thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư sau khi chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Quy định mới về thiết lập và khai thác Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường BĐS English attachment
blue-check Một người có được điều hành nhiều sàn giao dịch BĐS? English attachment
blue-check Đất do Nhà nước giao mới được phân lô bán nền
blue-check Có được sáp nhập dự án BĐS nhận chuyển nhượng vào dự án đang thực hiện? English attachment
blue-check Quốc hội yêu cầu tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực BĐS và thương mại điện tử
blue-check Thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án nhà ở, khai nộp thuế TNDN thế nào?
blue-check Các Cục Thuế không được ngâm hồ sơ khai thuế của các giao dịch chuyển nhượng BĐS
blue-check Điều kiện phê duyệt đồng thời dự án và chủ dự án nhà ở thương mại
blue-check Chỉ các công ty BĐS mới được nhận chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Những lưu ý khi doanh nghiệp FDI đầu tư kinh doanh BĐS English attachment
blue-check Các quy định hiện hành về giao dịch BĐS English attachment
blue-check Cách xác định 20% diện tích đất dự án nhà ở xã hội được xây nhà ở thương mại