LuatVietnam

blue-check Các quy trình thủ tục mới trong lĩnh vực thông tin điện tử, xuất bản và bưu chính tại Hà Nội

Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 6/1/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội (206 trang)
Posted: 11/1/2023 2:08:01 PM | Latest updated: 30/1/2023 9:40:18 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5625
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 37 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực thông tin điện tử, xuất bản - in và bưu chính trên địa bàn TP. Hà Nội, trong đó bao gồm: 17 quy trình thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin & Truyền thông và 20 quy trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Nội dung cụ thể xem phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 và Quyết định số 4616/QĐ-UBND ngày 28/8/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 6-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5625

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Viễn thông

light-check Chế độ báo cáo định kỳ mới trong lĩnh vực chứng thực, viễn thông, internet, xuất bản
light-check Quy chế đóng góp Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích của doanh nghiệp viễn thông
blue-check Thuê đường truyền của nước ngoài được miễn trích nộp thuế GTGT
blue-check Các quy trình thủ tục mới trong lĩnh vực thông tin điện tử, xuất bản và bưu chính tại Hà Nội
blue-check Thay mới 14 quy trình thủ tục cấp phép hoạt động bưu chính, xuất bản tại TP. HCM
blue-check Thủ tục cấp phép sản xuất kênh chương trình truyền hình áp dụng từ 1/1/2023
light-check Quy chuẩn về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin
blue-check Về phí hoạt động hàng năm đối với mạng viễn thông có sử dụng thuê bao nhưng không sử dụng băng tần
light-check Luật Tần số vô tuyến điện (sửa đổi năm 2022) English attachment
blue-check Quy định về chất lượng dịch vụ viễn thông công ích English attachment
blue-check Các chế tài dành cho việc quảng cáo bằng sim rác, sai sự thật
blue-check Thiết bị truyền dữ liệu và phát vô tuyến trong nước đã sản xuất được
blue-check Dịch vụ phát sóng chương trình truyền hình được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các giải pháp ngăn chặn tin nhắn rác của Bộ TTTT
blue-check Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bưu chính tại TP. HCM kể từ 21/6/2022
blue-check Dịch vụ truyền hình có được miễn thuế GTGT?
blue-check Sim chính chủ từ 1/8/2022 phải đảm bảo thông tin cá nhân khớp với Cơ sở dữ liệu dân cư
blue-check [Dự thảo] Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi năm 2020
blue-check Thủ tục cấp phép tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
blue-check Nhiều quy định về kinh doanh dịch vụ bưu chính sẽ được sửa đổi từ 1/6/2022 English attachment