LuatVietnam

blue-check Các sản phẩm hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT

Công văn số 2252/TCT-CS ngày 27/6/2022 của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 (2 trang)
Posted: 30/6/2022 10:10:16 AM | Latest updated: 3/8/2022 3:53:13 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5484
LuatVietnam

Tổng cục Thuế lưu ý, sản phẩm "hóa chất cơ bản" (mã ngành 2011) không thuộc danh mục hàng hóa bị loại trừ không được giảm thuế GTGT quy định tại các phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

Theo đó, các sản phẩm hóa chất cơ bản nếu đang áp dụng thuế suất GTGT 10% thì được giảm còn 8% kể từ ngày 1/2 - 31/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5484

Tệp đính kèm

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 29-Jul-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa chất

blue-check Bắt buộc kê khai mã CAS khi khai báo danh mục hóa chất nhập khẩu English attachment
blue-check Các loại hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các sản phẩm hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến 2030 English attachment
blue-check [Hà Nội] Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép vận chuyển chất oxy hóa
blue-check Lưu ý về khai báo và phân loại thuốc màu sản xuất sơn
blue-check Sắp thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất diệt khuẩn
blue-check Một số hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu "chế phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản" phải nộp 10% thuế GTGT
blue-check Về việc thông quan hoạt chất diệt khuẩn
blue-check Công bố Quy chuẩn an toàn trong sản xuất, kinh doanh pháo hoa
blue-check Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng tại Việt Nam từ 11/2/2022
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép sản xuất, kinh doanh một số mặt hàng công nghiệp tại TP. HCM
blue-check Danh mục 174 chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng bị cấm nhập khẩu từ 20/8/2021
blue-check Nhập khẩu máy móc chứa chất HCFC có cần giấy phép? English attachment
blue-check Được cấp hạn ngạch nhập khẩu chất HCFC vẫn phải xin thêm giấy phép
blue-check Điều kiện nhập khẩu hóa chất phụ thuộc vào mã số HS English attachment
blue-check Bãi bỏ thủ tục cấp Giấy huấn luyện an toàn vận chuyển hàng nguy hiểm
blue-check Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vận chuyển hàng nguy hiểm được thay bằng Chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn
blue-check Chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng/vật nuôi được tính thuế GTGT 5%