LuatVietnam

blue-check Các sàn TMĐT lớn sẽ phải ký cam kết không kinh doanh hàng giả

Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 (10 trang)
Posted: 30/3/2023 8:04:40 AM | Latest updated: 30/3/2023 2:35:32 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5668
LuatVietnam

Quyết định phê duyệt Đề án phòng chống hàng giả trong kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, nhằm bảo vệ người tiêu dùng tránh mua phải hàng giả trên các sàn TMĐT, Thủ tướng đã yêu cầu triển khai một số giải pháp như: đẩy mạnh áp dụng mã số, mã vạch để truy xuất nguồn gốc sản phẩm; yêu cầu các sàn TMĐT lớn ký cam kết không kinh doanh hàng giả; buộc các chủ thể kinh doanh trên các sàn TMĐT lớn phải ký cam kết ràng buộc về chất lượng hàng hóa; xây dựng hệ thống giám sát giao dịch TMĐT trên các nền tảng mạng xã hội; ...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 29-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5668

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian