LuatVietnam

blue-check Các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng English attachment

Quyết định số 1026/QĐ-BXD ngày 8/11/2022 của Bộ Xây dựng về việc Công bố danh mục và tài hiệu hướng dẫn kỹ thuật về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường do Bộ Xây dựng quản lý (2 trang)
Posted: 11/11/2022 11:20:32 AM | Latest updated: 18/11/2022 10:26:04 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5581 | Vietlaw: 594
LuatVietnam

Các tài liệu, hướng dẫn được Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định này bao gồm:

1. Hướng dẫn phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn xây dựng làm vật liệu san lấp và làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác

2. Hướng dẫn Bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình

3. Hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong sử dụng xỉ gang, xỉ thép làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp

4. Hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong sử dụng tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp

5. Hướng dẫn kỹ thuật công nghệ xử lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải từ quá trình khí hóa than trong sản xuất vật liệu xây dựng

6. Hướng dẫn kỹ thuật phân loại đánh giá chất lượng sản phẩm, đánh giá tác động môi trường của sản phẩm vật liệu xây dựng từ nhựa tái chế

7. Hướng dẫn tính toán khí hóa rác thải làm nhiên liệu thay thế

8. Hướng dẫn quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt cho huyện đảo

9. Hướng dẫn vận hành bể SBR cải tiến với bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị

10. Hướng dẫn phương pháp tính toán lượng chất thải rắn phát sinh cho các đô thị và phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo các công nghệ xử lý

11. Chỉ dẫn kỹ thuật thu gom, xử lý nước thải nghĩa trang hung táng

12. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thiết kế công trình xanh

Nội dung chi tiết được đăng tải trên Cổng điện tử Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://khcnmt.xaydung.gov.vn .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 8-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5581

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu