LuatVietnam

blue-check Các thông tin phải khai báo trước khi xuất khẩu nông sản sang Indonesia English attachment

Công văn số 1150/BVTV-KD ngày 4/5/2022 của Cục Bảo vệ thực vật về quy định mới đối với nông sản nhập khẩu vào Indonesia (1 trang)
Posted: 16/5/2022 8:30:05 AM | Latest updated: 18/5/2022 2:50:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5451 | Vietlaw: 561
LuatVietnam

Theo Công văn này, kể từ ngày 10/5/2022, trước khi lô hàng xuất khẩu nông sản đến cửa khẩu của Indonesia, doanh nghiệp bắt buộc phải cập nhật các thông tin dưới đây cho Cơ quan kiểm dịch nước bạn thông qua hệ thống Thông báo trước (Prior Notice):

- Tên và địa chỉ của doanh nghiệp nhập khẩu;

- Số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch;

- Tên của Phòng thử nghiệm phân tích dư lượng đã đăng ký;

- Số của Giấy chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis) hoặc Giấy chứng nhận Y tế (Health Certificate).

Link truy cập hệ thống Thông báo trước: http://karantina.pertania.go.id/, vào mục Layanan Publik (Public Service), tìm Prior Notice (PSAT) hoặc truy cập trực tiếp vào http://notice.karantina.pertania.go.id/ .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5451

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1150-04052022CBVTV[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kiểm dịch

blue-check Thay mới thủ tục kiểm dịch thực vật và cấp phép buôn bán thuốc BVTV
light-check Thay mới thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật nhập khẩu
light-check Sửa đổi nhiều quy định về kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ
light-check Sửa đổi quy định về kiểm dịch động vật nhập khẩu
blue-check Sẽ tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu biên giới
blue-check Các thông tin phải khai báo trước khi xuất khẩu nông sản sang Indonesia English attachment
blue-check Hoa Kỳ áp dụng Giấy chứng nhận kiểm dịch mẫu mới từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về lập và ký hồ sơ kiểm dịch thực vật
blue-check Sửa đổi thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu English attachment
blue-check Yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị kiểm dịch tại cửa khẩu
blue-check Từ 30/9/2021, Giấy kiểm dịch nông sản xuất khẩu sang Úc phải khai thêm thông tin English attachment
blue-check Sửa đổi và bãi bỏ một số thủ tục liên quan đến kiểm dịch
blue-check Phương án kiểm dịch hàng nhập khẩu trong thời gian giãn cách
blue-check Một phần lô hàng nếu thiếu giấy kiểm dịch có được thông quan?
blue-check Biểu phí kiểm dịch thực vật áp dụng từ 5/7/2021 English attachment
blue-check Việt Nam chưa tiếp nhận Giấy kiểm dịch điện tử
blue-check Cơ quan nào cho phép đưa hàng về bảo quản tại địa điểm kiểm dịch?
blue-check Hàng chờ kết quả kiểm dịch không được phép mang về kho riêng
blue-check Nhập khẩu các loại hạt phải kiểm dịch và kiểm tra ATTP English attachment
blue-check Yêu cầu kiểm dịch Covid-19 đối với hàng xuất khẩu qua Trung Quốc