LuatVietnam

blue-check Các thủ tục cấp phép lưu hành và nhập khẩu thiết bị y tế kể từ 24/7/2023

Quyết định số 2962/QĐ-BYT ngày 24/7/2023 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CPstatus2 ngày 08/11/2021 của Chính phủ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ và Thông tư 10/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế (143 trang)
Posted: 25/7/2023 3:02:48 PM | Latest updated: 27/7/2023 3:29:08 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5750
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục sửa đổi về trang thiết bị y tế được quy định tại Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và Thông tư số 10/2023/TT-BYT, gồm:

1. Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

2. Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường

3. Cấp mới số lưu hành trang thiết bị y tế loại C, D thuộc trường hợp cấp nhanh

4. Cấp khẩn cấp các số lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại C, D trong tình trạng cấp bách phục vụ phòng, chống dịch bệnh

5. Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế khác thuộc loại C, D

6. Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

7. Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế khác thuộc loại A, B

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bãi bỏ thủ tục Cấp lại giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế áp dụng trong trường hợp giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc bị hỏng được quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 24-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5750

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu