LuatVietnam

blue-check Các thủ tục đăng ký đất đai và cấp sổ đỏ kể từ 20/5/2023

Quyết định số 1085/QĐ-BTNMT ngày 28/4/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (759 trang)
Posted: 24/5/2023 8:21:18 AM | Latest updated: 24/5/2023 11:19:57 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5705
LuatVietnam

Quyết định này công bố kèm hướng dẫn các thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đăng ký đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; tách thửa, hợp thửa đất; đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất; bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất...

Nội dung cụ thể xem tại Phụ lục 01, Phụ lục 02 đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2023.

Nội dung công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thay thế các nội dung thủ tục hành chính tương ứng đã được công bố tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMTstatus2 ngày 26/3/2014; Quyết định số 1839/QĐ-BTNMTstatus2 ngày 27/8/2014; Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017; Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2018; Quyết định số 1686/QĐ-BTNMTstatus2 ngày 30/8/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5705

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà đất

blue-check Sửa đổi quy định về giải quyết tranh chấp đất tại UBND các cấp
blue-check Hướng dẫn cấp sổ đỏ cho căn hộ du lịch và căn hộ kết hợp văn phòng
blue-check Bổ sung thẩm quyền cấp và ký sổ đỏ
blue-check Điều chỉnh thời hạn giải quyết một số thủ tục trong lĩnh vực đất đai tại Hà Nội
blue-check UBND cấp huyện được trao quyền quyết định giá đất tính bồi thường
blue-check Các thủ tục đăng ký đất đai và cấp sổ đỏ kể từ 20/5/2023
blue-check Sửa đổi thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá QSDĐ tại Hà Nội
blue-check Biểu phí đăng ký giao dịch thế chấp nhà đất tại Tp. HCM từ 1/6/2023
blue-check Biểu phí thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất và cấp sổ đỏ từ 1/6/2023 tại Tp. HCM
blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định trong Luật Đất đai và Nhà ở
blue-check Bổ sung nhiều quy định mới về sử dụng đất English attachment
blue-check Bảng giá xây mới nhà ở tại Hà Nội từ 7/4/2023 (để tính bồi thường khi thu hồi đất)
blue-check Định hướng sửa đổi chính sách, pháp luật về đất đai
blue-check Danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất năm 2023 tại TP. Hà Nội
blue-check Hệ số điều chỉnh giá đất dùng để lập phương án bồi thường, tái định cư năm 2023 tại TP. HCM
blue-check Thủ tục bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu
blue-check Những nội dung dự kiến sửa đổi của Luật Đấu giá, Luật Nhà ở và kinh doanh BĐS
blue-check [Dự thảo] Luật Đất đai 2023
blue-check Quy trình giải quyết đăng ký biến động đất đai tại Hà Nội
blue-check [Dự thảo] Luật Đất đai mới