LuatVietnam

blue-check Các thủ tục hành chính sẽ được giải quyết liên thông tại Hà Nội trong năm 2023

Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Rà soát, thống kê, xây dựng quy trình thủ tục hành chính liên thông năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội (14 trang)
Posted: 28/4/2023 8:59:10 AM | Latest updated: 5/5/2023 11:46:34 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo Quyết định này, trong năm 2023, TP. Hà Nội sẽ xây dựng các quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính sau đây:

- Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm.

- Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao.

- Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn.

- Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.

- Công nhận trường mầm non và phổ thông đạt tiêu chí chất lượng cao.

- Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

- Chấp thuận cho tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

- Công chứng - đất đai - thuế.

- Cấp phép xây dựng (thẩm định thiết kế cơ sở - phòng cháy chữa cháy - điện nước - cấp phép xây dựng).

- Phê duyệt dự án đầu tư công.

...

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 24-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hành chính

blue-check 123 thủ tục sửa đổi trong lĩnh vực công thương tại Tp.Hà Nội
blue-check Các thủ tục hành chính sẽ được giải quyết liên thông tại Hà Nội trong năm 2023
light-check Định mức chi phí thẩm định cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
blue-check 16 thủ tục mới trong lĩnh vực phân bón, kiểm dịch, ATTP tại Hà Nội
blue-check Đã bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục thuế
blue-check Các quy định về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu khi giải quyết TTHC sẽ sớm được bãi bỏ
blue-check Các thủ tục thuế và hải quan sẽ được gỡ bỏ quy định nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
blue-check Danh mục 267 TTHC sẽ được bỏ yêu cầu nộp giấy tờ về cư trú
blue-check Hà Nội chấn chỉnh việc công chức đòi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi giải quyết TTHC
blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép buôn bán phân bón, xác nhận bảng kê lâm sản và chứng nhận ATTP tại Hà Nội
blue-check 12 thủ tục mới về cấp phép sản xuất, mua bán rượu, thuốc lá, chai LPG tại TP. HCM
blue-check Danh mục TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa Bộ Tài chính
blue-check Các thủ tục hành chính về bức xạ, công bố hợp quy, chuyển giao công nghệ tại Tp. Hà Nội
blue-check Gỡ bỏ quy định về nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho hàng loạt thủ tục hành chính English attachment
blue-check Bãi bỏ 08 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ TP. Hà Nội
blue-check Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính thuế thời gian tới
blue-check Danh mục mới về TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa Bộ Giao thông vận tải
blue-check Phê duyệt các phương án ủy quyền giải quyết TTHC tại Hà Nội
blue-check Các giải pháp đẩy mạnh cắt giảm điều kiện kinh doanh và TTHC
blue-check Đề án xây dựng Mô hình mới về Bộ phận một cửa của TP. Hà Nội